Економіка

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Інноваційні моделі і методи організації, управління і економічної оцінки технологічних процесів будівельного виробництва
  (Леся, 2018-10-26) Зельцер, Р. Я.; Бєлєнкова, О. Ю.; Дубінін, Д. В.
  У монографії представлено результати теоретико-методологічних і практичноприкладних досліджень з питань організації, управління і економічної оцінки технологічних процесів будівельного виробництва.
 • Документ
  Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва
  (Діонат, 2017-12-21) Сорокіна, Л. В.; Гойко, А. Ф.; Стеценко, С. П.; Ізмайлова, К. В.
  Монографія присвячена розробці актуальних теоретичних основ і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління фінансовою безпекою підприємств будівництва.
 • Документ
  Анализ подходов к опредилению причин перерасхода затрат строительных проектов
  (НДІБВ, 2016) Шапошникова, И. А.
  У статті вивчаються питання, пов'язані з проблемою оцінки фактичної вартості будівельних проектів. Досліджено різні підходи до визначення причин перевитрат. Виявлено основні ризики, які призводять до перевитрат. Розглянуто варіанти прогнозування вартості будівництва за допомогою економіко-математичних моделей.
 • Документ
  Инжиниринг: эволюция понятия, компоненты и цели
  (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015) Шапошнікова, Інна
  Рассмотрены и систематизированы ключевые составляющие понятия “инжиниринг”, собранные из различных научных и профессиональных источников. Показана трансформация смысловой нагрузки, вкладываемой в это понятие на протяжении ХІХ-ХХI веков. Проанализированы основные цели инжиниринга. Cформулировано уточненное определение инжиниринга на основе систематизации и обобщения обработанных данных.
 • Документ
  Обґрунтування ціни житла з використанням теорії нечітких множин як засіб підвищення ефективності девелопменту будівництва
  (Ліра-К, 2018-03-28) Росинський, Андрій Валерійович
  За останні роки на ринку первинної нерухомості України все частіше можна зустрітися з поняттям «девелопмент», метою якого є проведення таких операцій з нерухомістю, що приведуть до підвищення її якості та вартості, а в подальшому — і до зростання її ціни для кінцевого покупця. Задача з раціональної і ефективної максимізації прибутку для девелопера, а отже і підвищення ефективності девелопменту проекту, є по своїй природі занадто складною і багатогранною, щоб використовувати для її рішення тільки точні і явно виражені моделі і алгоритми. Адже багато вихідних, що впливають на прибуток девелопера, є нечіткими і суб’єктивними, адже залежать від людського мислення, приблизного характеру умовиводу та його лінгвістичного опису
 • Документ
  Впровадження CRM-системи як засіб підвищення конкурентоспроможності девелоперської компанії
  (Ліра-К, 2019-03-27) Росинський, Андрій Валерійович
  Аналіз поточного стану ринку первинної нерухомості України відображає тенденцію, що навіть за наявності попиту, традиційна маркетингова політика у сукупності з грамотною рекламною стратегією не є гарантією успішних продажів. Це викликає необхідність у знаходженні шляхів підвищення ефективності роботи з покупцями, а відповідно і у підвищенні конкурентоспроможності девелоперської компанії. Одним із таких шляхів є впровадження CRM-системи, яка являє собою комплекс взаємопов’язаних інструментів управління відносинами з клієнтами. При цьому бажання і потреби клієнтів у цих відносинах набувають найвищого пріоритету.
 • Документ
  Заходи з енергоефективності будівельного виробництва в контексті розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії
  (Ліра-К, 2019-05-23) Росинський, Андрій Валерійович; Онофрійчук, Ігор Ігорович
  Важко уявити розвиток економіки без використання енергоресурсів. Його велика частина, у розрізі економіки України, належить будівельній галузі, для якої, відповідно, нагальними є питання щодо підвищення енергоефективності будівель та щодо раціонального використання енергетичних ресурсів. Саме тому останнім часом особлива увага приділяється проектуванню, будівництву та експлуатації енергетично ефективних будівель і споруд. Водночас невирішеними залишаються питання щодо підвищення енергоефективності і раціонального ресурсокористування процесу будівельного виробництва, а також щодо аналізу ролі його рівня енергетичної ефективності у зростанні економічного потенціалу девелоперської компанії.
 • Документ
  Енергоефективність будівельного виробництва як інструмент розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії
  (КНУБА, 2020) Росинський, Андрій Валерійович; Онофрійчук, Ігор Ігорович
  Аналізуючи сучасний стан енергоефективності будівельної галузі України та виокремлюючи основні напрямки державної підтримки процесу її підвищення, автори статті досліджують енергетичну ефективність будівельного виробництва. Зазначається, що судячи з досвіду реалізації енергоефективних проектів, показник енергоефективності будівлі не є константою, яка задається під час проектування, а має змінний характер протягом її життєвого циклу. Вважаючи це питання малодослідженим та водночас важливим для повноцінного розвитку будівництва енергоефективність на кожному етапі свого життєвого циклу розглядається як складна система. Пропонуються заходи щодо підвищення енергоефективності будівельних процесів, а також розглядаєть його вплив на економічний потенціал компанії з нерухомості. Визначається, що на практиці питання щодо зменшення питомих витрат енергії (на водопостачання, опалення, освітлення тощо) на стадії ПрПР, ПОБ та ПВР підрядниками найчастіше навіть не розглядаються, перекладаючи всі фактичні витрати енергії на замовника, роль якого у цьому контексті виконує девелопер. Запропоновано ряд заходів зі зменшення енергоефективності, а саме: зниження енерговитрат на підтримку мікроклімату санітарно-побутових приміщень, використання альтернативних джерел енергії, зниження витрат водних ресурсів для потреб будівельного виробництва, оптимізація графіку виконання будівельних робіт, енергоефективний вибір машин, механізмів та обладнання для виконання будівельних робіт. Важливість енергоефективності будівельних процесів для компанії з нерухомості підтверджується ефективністю результатів її роботи. Стан основних фондів будівельних підприємств України та їх значення для рівня енергоефективності будівельних процесів аналізуються окремо. У статті запропоновано заходи щодо підвищення енергоефективності процесу будівельного виробництва, а також розглянуто її вплив на економічний потенціал девелоперської компанії. Окремо аналізується стан основних засобів будівельних підприємств та його значення для рівня енергоефективності будівельного виробництва.
 • Документ
  Економічний потенціал девелоперської компанії в контексті розвитку «зеленого» будівництва
  (Видавець Торубара В. В., 2019-11) Росинський, Андрій Валерійович
  Однією з найважливіших поточних задач української будівельної спільноти є поступове, але впевнене, впровадження енергозбереження і, так званого, «зеленого» будівництва. Проте наразі девелоперські компанії акцентують першочергову увагу на розвиток свого економічного потенціалу суто через показники ціни, прибутковості та рентабельності створюваних об’єктів нерухомості, ігноруючи у своїх розрахунках втрачений ефект від впровадження у свою діяльність інструментів та підходів «зеленого» будівництва.
 • Документ
  Комплексний попередній аналіз інноваційно-інвестиційного проекту в житловому будівництві
  (КНУБА, 2015) Титок, В. В.
  В статті запропоновані методологічні і методичні принципи і положення комплексного характеру проектного аналізу, розроблені стосовно до інноваційно-інвестиційних проектів в житловому будівництві.
 • Документ
  Проблеми застосування кадрового контролінгу на підприємствах будівельної галузі
  (КНУБА, 2018) Ємельянова, О. М.; Титок, В. В.
  Розглянуто проблеми функціонування контролінгу персоналу. Представлена концепція кадрового контролінгу, заснована на оперативному і стратегічному напрямках. Запропоновано практичні рекомендації щодо поліпшення використання персоналу в будівельних організаціях.
 • Документ
  Доступність житла для населення: методичні аспекти та інституційні чинники
  (КНУБА, 2018) Титок, В. В.
  Розглянуто проблеми, пов'язані з формуванням ринку доступного житла. Проведений аналіз обсягів будівництва житла на одну людину в Україні. Запропоновано порядок оцінки доступності житла для населення м. Києва. Даний порядок включає аналіз статистичних даних в динаміці, що показують житлові умови населення України та м. Києва (обсяги житлового фонду на душу населення, кількість квартир, обсяги введення житла в експлуатацію, показник опосередкованої вартості спорудження житла, середній рівень доходів населення, кількість виданих іпотечних кредитів) і розрахунок спеціальних індексів. Проведений статистичний аналіз показав відносну недоступність житла для населення м. Києва при використанні власних доходів населення. Крім того, як і раніше росте розрив між доходами населення м. Києва і цінами на ринку житла. Аналіз показав, що іпотечний ринок стабільно розвивається, але в силу різних факторів (високі процентні ставки, недостатні для позики середні доходи населення та ін.) не може в достатній мірі задовольнити потребу населення м. Києва в житлі. Дані висновки також підтверджують розраховані автором коефіцієнти доступності житла: простий коефіцієнт доступності, коефіцієнт доступності (з урахуванням витрат домогосподарства).Висновком в статті є твердження про слабку доступність житла на ринку м. Києва. Ціна є домінантним фактором оцінки доступності житла у випадку, якщо темпи зростання цін на житло в певний період часу виявляються вищими за темпи зростання доходів населення.Запропоновано ряд рекомендацій щодо поліпшення ситуації на ринку житла і сприянню розв’язання виділеної проблеми, а саме проводити заходи щодо стримування зростання цін на ринку житла, переорієнтувавши концепцію розвитку ринку житла не як ринку споживчого товару, а як соціально необхідного товару населенню.
 • Документ
  Дослідження інфраструктури та вибір місця будівництва складу : логістичний підхід
  (ДКС-центр, 2018) Нікогосян, Н. І.; Титок, В. В.; Цяцько, О. О.
  У статті на основі аналізу літературних джерел визначено поняття "територіальна логістика", розглянуто логістичні методи вибору місця будівництва складського приміщення, визначено їх роль у досягненні стратегічних і поточних управлінських завдань, оптимізації виробничої діяльності, а також у забезпеченні ефективності управління витратами підприємств. На основі даних про розташування складських приміщень аналогічного типу у передмісті Києва здійснено визначення координат розміщення складу. Розрахунок здійснено методом k-середніх (k-means). Оптимальне місце розташування складу визначено двома методами. Перший метод — метод центру тяжіння, включає використання мапи, яка показує розташування адресатів, на основі суми ваг координат найбільших постачальників обрано місце розташування. Другий метод є визначенням розташування основних конкурентів-складів та розрахунок можливого місця розташування майбутнього складу на найбільшій відстані від них. З двох отриманих варіантів місця розташування майбутнього складу здійснено вибір кращого на основі рейтингу факторів, що дає раціональну основу для оцінки і полегшує порівняння варіантів.
 • Документ
  Засоби підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
  (ДСК-центр, 2018) Крикун, Костянтин Васильович; Оліферук, Сергій Леонідович; Сердюченко, Наталія Борисівна
  В статті розглянуті засоби підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства, такі як забезпечення високого рівня якості продукції, зниження поточних витрат і ефективність використання оборотних фондів підприємства. Надані показники, за допомогою яких можна їх обчислити. А також показано схему економічного забезпечення рівня конкурентоспроможності.
 • Документ
  Management of Adaptation of Organizational and Economic Mechanisms of Construction to Increasing Impact of Digital Technologies on the National Economy
  (Lifescience Global, 2020-02-04) Stetsenko, S.P.; Tytok, V.V.; Emelianova, O.M.; Bielienkova, O.Yu.; Tsyfra, T.Yu.
  Motivation: We note significant problems of developing countries, including Ukraine, with the adaptation of organizational and economic mechanisms of the construction industry to increase impact of digital technologies on their economic systems and construction sectors. Novelty: The scientific novelty is a set of management activities for the adaptation of organizational and economic mechanisms of Ukrainian construction companies to the development of digital technologies. Methodology and Methods: The research methods used in this study are a quantitative analysis of statistics on the dynamics of world GDP, the global construction industry, the construction industries of developing countries, including Ukraine, the global digital market, digital markets in developing countries, including Ukraine, for ten years using onedimensional statistical methods (UT) based on random sampling. The paper also uses the correlation and regression analysis, namely the linear regression model, as well as the statistical verification of the obtained model by calculating the pair correlation coefficient, the coefficient of determination and the Chaddock scale in the study of the impact of digital technology development on the Ukrainian construction industry. Data and Empirical Analysis: To conduct the study, data were collected and an empirical analysis was conducted regarding the dynamics of world GDP, the world construction industry, the construction industries of developing countries, including Ukraine, the global digital market, digital markets in developing countries, including Ukraine, in 2009-2018 according to statistics from Knoema, The World Bank, Deloitte, State Statistics Service of Ukraine, UNCTAD, International Data Corporation, Gartner. Policy Considerations: The economy of the country and the construction sector requires development and implementation of a set of management activities to adapt organizational and economic mechanisms of construction in Ukraine to development of digital technologies.
 • Документ
  Калькулювання змінних витрат при визначенні вартості будівельних робіт
  (2020-02) Гусарова, Лариса; Кіщенко, Тетяна; Косовський, Євгеній
  У статті розглянуті особливості методу калькулювання змінних витрат у контексті можливості його використання при розрахунках вартості окремих видів будівельних робіт. Зазначається, що маржинальний підхід, заснований на виокремленні змінних виробничих витрат та розподілі загальних постійних витрат на об’єкти витрат, спрощує визначення собівартості, забезпечує оперативний вибір кращого з альтернативних варіантів виконання будівельних робіт, має велике значення для глибокого аналізу виробничої діяльності підприємства, сприяє прийняттю виважених управлінських рішень. У рамках проведеного дослідження проведено розрахунки та здійснено порівняння для двох варіантів виконання робіт з влаштування вертикальної гідроізоляції та утеплення фундаментів. Запропонована оцінка результатів діяльності будівельного підприємства маржинальним методом.