Економіка

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1214

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 22
 • Документ
  Вплив воєнного стану на колабораційні формування кластерів будівельних підприємств в Україні
  (ПП «Волинська друкарня», 2023-12) Лаврухіна, К. О.
  Головною метою кластерних політик є покращення конкурентоспроможності цільових секторів економіки та їх суб'єктів на регіональному та національному рівнях.
 • Документ
  Ціноутворення в туризмі
  (КНУБА, 2024-03) Лаврухіна, К. О.; Титок, В. В.; Цифра, Т. Ю.
  Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм, галузі знань 24 Сфера обслуговування. Викладено методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ціноутворення в туризмі», розроблено ситуаційні та тестові завдання для самоконтролю знань здобувачів вищої освіти. У вказівках містяться основні поняття тем, тестові завдання з кожної теми, а також приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» денної та заочної форми здобуття освіти.
 • Документ
  Аналіз діяльності глобальної програми екоіндустріальних парків в Україні, формування тенденцій її розвитку включаючи участь кластерів у промислових екосистемах
  (2023-11) Лаврухіна, К. О.; Ткаченко Ліана
  В цьому дослідженні наголошено на важливості структурних дефіцитів у промислових екосистемах з метою максимізації переваг вибраних партнерств і підтримки інноваційної політики у сфері оновлення бізнес-процесів та обладнання. Географічні межі промислових екосистем починаються взаємозалежно між організаціями в їх складі та новими зв'язками за їх межами. Промислові екосистеми розглядаються як складні системи виробництва, що включають різноманітних учасників у ланцюгах створення вартості та тих, хто сприяє реалізації їх потенціалу та продуктивної потужності країни.
 • Документ
  ANALYSIS OF THE VOLUME AND STRUCTURE OF HEALTH CARE SERVICES IN UKRAINE
  (FinTechAlliance, 2022-09-05) Oksana Zghurska; Nataliya Struk; Yuriy Safonov; Anna Kulik; Olesia Romanenko
  The purpose of this research article is to analyze the volume and structure of healthcare services in Ukraine in order to determine promising directions for the work of the national healthcare system, as well as to ensure the specified development parameters of the industry.To achieve this purpose, the research was conducted using the materials of the State Statistics Service of Ukraine and the data of the Ministry of Health to analyze the volume and structure of healthcare services in Ukraine in order to determine promising directions for the work of the national health care system, as well as to ensure the specified development parameters of the industry. The methodological basis of the research was made up of general and special methods, namely: system analysis with the aim of a comprehensive characterization of the strategic potential of the healthcare industry; statistical analysis (the standard deviation method) with the aim of analyzing the structure of healthcare facilities of Ukraine; the dynamics of the volume of sold products (goods, services) of business entities that provide services in health care and social protection; synthesis and comparison in diagnosing the state of the regional structure of private medicine in Ukraine and the dynamics of capital investment volumes of enterprises providing healthcare services.It has been established that at the current stage of the functioning of the healthcare market, the sources of funding for state medicine cannot fully provide the healthcare system with the necessary financial resources, introduce new methods of payment for health care and services, as well as improve the system of mandatory health insurance.Budget institutions should carry out marketing research, increase the level of comfort in the provision of healthcare services, increase the level of efficiency of the existing resource potential, especially human resources; develop, improve and diversify new types of services, and create decent conditions for organizing healthcare services.Paid healthcare services are characterized by the significant potential for growth, which is determined by the needs of the market and the population of the country. This segment of the economy is extremely promising in the direction of obtaining alternative opportunities for treatment and recovery in more comfortable conditions in accordance with the growing requirements for the quality of healthcare services and the availability of an individual approach to each patient.
 • Документ
  Кіберзлочинність як виклик економічній безпеці підприємства в умовах форсованої цифровізації
  (Ліра-К, 2020-03-27) Росинський, Андрій Валерійович
  Міжнародний досвід показує, що поряд з низкою переваг, форсована цифровізація має великий вплив на зростання кіберзлочинності. Це вимагає забезпечення відповідного рівня цифрової безпеки як у розрізі всієї країни, так і у розрізі кожного окремого підприємства. Чим більш діджиталізованим стає підприємство, тим гострішим стає питання його цифрової безпеки, адже кіберзлочини чи хакерські атаки матимуть підвищені ризики не тільки локального масштабу, в розрізі окремого підприємства, але й глобального, у розрізі людських життів чи екологічних катастроф.
 • Документ
  Economic potential growth management of real estate development company in the conditions of quarantine restrictions
  (Scientific Center Innovative Researches OÜ, Estonia ; Academy of Economics and Pedagogy, Czech Republic, 2020-07-02) Rosynskyi, Andrii
  Restrictive measures adopted by the resolutions of Cabinet of Ministers of Ukraine have affected all spheres of life of Ukrainians, including business. Negative impact of quarantine restrictions on real estate market has set a challenge for development companies to rapidly adopt to new realities of conducting business processes and especially customer relationship. Being expected as a short-term necessity, quarantine is being constantly prolonged, bringing a high level of uncertainty in strategic planning and growth management of enterprises, including real estate development companies. Conducted analysis of development companies’ behavior during the first three months of quarantine (from 12.03.2020 till 12.06.2020) distinguished several different approaches developers chose to maintain their competitiveness and minimize the losses of their economic potentials. Protectionism policy, applied by key players in real estate market mainly in the first month of quarantine, negatively affected their economic potential growth rates and, correspondingly, competitive environment of the market, giving additional possibilities and advantages to smaller and more flexible development companies.
 • Документ
  Інноваційні моделі і методи організації, управління і економічної оцінки технологічних процесів будівельного виробництва
  (Леся, 2018-10-26) Зельцер, Р. Я.; Бєлєнкова, О. Ю.; Дубінін, Д. В.
  У монографії представлено результати теоретико-методологічних і практичноприкладних досліджень з питань організації, управління і економічної оцінки технологічних процесів будівельного виробництва.
 • Документ
  Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва
  (Діонат, 2017-12-21) Сорокіна, Л. В.; Гойко, А. Ф.; Стеценко, С. П.; Ізмайлова, К. В.
  Монографія присвячена розробці актуальних теоретичних основ і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління фінансовою безпекою підприємств будівництва.
 • Документ
  Анализ подходов к опредилению причин перерасхода затрат строительных проектов
  (НДІБВ, 2016) Шапошникова, И. А.
  У статті вивчаються питання, пов'язані з проблемою оцінки фактичної вартості будівельних проектів. Досліджено різні підходи до визначення причин перевитрат. Виявлено основні ризики, які призводять до перевитрат. Розглянуто варіанти прогнозування вартості будівництва за допомогою економіко-математичних моделей.
 • Документ
  Инжиниринг: эволюция понятия, компоненты и цели
  (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015) Шапошнікова, Інна
  Рассмотрены и систематизированы ключевые составляющие понятия “инжиниринг”, собранные из различных научных и профессиональных источников. Показана трансформация смысловой нагрузки, вкладываемой в это понятие на протяжении ХІХ-ХХI веков. Проанализированы основные цели инжиниринга. Cформулировано уточненное определение инжиниринга на основе систематизации и обобщения обработанных данных.