Моделі процесного управління е-РМ

Ескіз

Дата

2018

Автори

Єгорченкова, Наталія Юріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Через значну кількість різних проектів створення та надання інформаційних ресурсів управління ними стає занадто складним, багатогранним, вимагає значних витрат часу та коштів, в них бере участь велика кількість працівників і на них здійснюється значний вплив. Звідси випливає необхідність використання методології і технології електронного управління проектами. Розглянуто створення необхідних знань з побудови та реінжинірингу бізнес-процесів, розробки нормативів, регламентів, правил, схем, принципів, алгоритмів, концепцій методології електронного управління проектами створення та надання інформаційних ресурсів. Аналіз літератури показав, що на сьогодні відсутні роботи, які б описували нормативи та бізнес-процеси для електронного проектного менеджменту, тому це питання є актуальним. Наведено групи процесів, які мають бути ув’язані з галузями знань методології управління проектами. Розглянуто моделі процесів, які входять до вказаних груп, але відрізняються від моделей процесів неелектронного (традиційного) управління проектами. Показано, що перспективою для подальших досліджень є розробка та створення організації та технології електронного проектного менеджменту.

Опис

Ключові слова

електронне управління проектами, методологія управління проектами, команда проекту, процесна модель

Бібліографічний опис

Єгорченкова Н. Ю. Моделі процесного управління е-РМ / Н. Ю. Єгорченкова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. - Київ : КНУБА, 2018. – № 34. – С. 26 – 31. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced