Онтологічні детермінанти виникнення деструктивних економічних процесів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Поколенко, Вадим Олегович
Приходько, Дмитро Олександрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Фундаментальною біфуркаційною точкою трансформації українських підприємств на етапі переходу до постіндустріальної епохи стали ринкові реформи 90-х – 2000-х рр.
Опис
Ключові слова
кафедра організації та управління будівництвом, кафедра менеджменту в будівництві, економічні процеси, дестабілізаційні процеси, неспостережувана економіка, неспостережувані економічні процеси
Бібліографічний опис
Поколенко В. О. Онтологічні детермінанти виникнення деструктивних економічних процесів / В. О. Поколенко, Д. О. Приходько // Будівельне право : проблеми теорії і практики: зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 51 - 56. - Бібліогр. : 5 назв.