Формування комплексу підземних споруд економічного подвір’я в контексті історичного розвитку архітектурно-планувальної структури Києво-Печерської лаври

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Черевко, I. A.
Головатенко, Ю. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розроблено питання формування комплексу підземних споруд Економічного подвір’я. Авторами детально розкриті питання функціонального призначення споруд (цільового та господарчого) відповідно до архітектурно-конструктивних особливостей та історичного розвитку наземної забудови монастиря.
Опис
Ключові слова
Києво-Печерська лавр, підземна споруда, конструктивні особливості, функціональне призначення, Kiev-Pechersk Lavra, underground construction, design features, functional purpose, Киево-Печерская лавра, подземное сооружение, конструктивные особенности, функциональное назначение
Бібліографічний опис
Черевко I. A. Формування комплексу підземних споруд економічного подвір’я в контексті історичного розвитку архітектурно-планувальної структури Києво-Печерської лаври / I. A. Черевко, Ю. Г. Головатенко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 189-198. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання