Концепція "Зеленої архітектури" : філософський підхід

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Питання філософії архітектури була предметом дослідження протягом багатьох століть. Окремі аспекти філософії архітектури фрагментарно відображалися в працях, присвячених історії архітектури. Проте як окремий розділ філософії філософія архітектури з'явилася лише в ХХ столітті та є самостійним розділом філософії мистецтва, що займається вивченням проблем естетичної цінності архітектури.
Опис
Ключові слова
філософія архітектури, зелена архітектура
Бібліографічний опис
Каранфілова О. В. Концепція "Зеленої архітектури" : філософський підхід / О. В. Каранфілова // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 108 - 110. - Бібліогр. : 3 назви.