Регіональна політика

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 175
 • Документ
  В. Чорновіл та кримський сепаратизм 1989-1991 рр.
  (Бескиди, 2017) Деревінський, Василь Федорович
  В’ячеслав Чорновіл як народний депутат, а невдовзі й керівник однієї з найпотужніших українських партій 1990-х років був одним з тих, хто брав безпосередню участь у вирішені кримського питання. В час існування СРСР спостерігав за процесами, які відбуваються на півострові, спільно з представниками кримськотатарського руху боровся проти радянського тоталітарного режиму. Підтримував право кримських татар повернутися з депортації в рідні місця в Криму. Висвітлював становище вивезеного народу та його боротьбу у своїх статях і матеріалах. Про кримських татар як про народ, в якого відібрали територія писав у листі до першого секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова у серпні 1987 року.
 • Документ
  Особливості нормативного порядку як засобу організації девіації соціального простору
  (Бескиди, 2017) Устенко, Дарина Олегівна
  Для того аби повною мірою розглянути питання, необхідно з’ясувати, що являється соціальною нормою. Отож, соціальні норми — це правила, вироблені суспільством, чи групою людей у процесі їхньої життєдіяльності. Вони поділяються на моральні (правила поведінки, які склавшись у суспільстві, виражають уявлення людей про добро й зло, справедливість й несправедливість, обов’язок, честь, гідність.
 • Документ
  Проблеми насильства : пошуки шляхів вирішення в глобальному і регіональному масштабі
  (Бескиди, 2017) Сур, Ірина Сергіївна
  Розвиток держави та суспільства безпосередньо залежать від економічного, соціального, фізичного та духовного здоров’я сім’ї. Становище сім’ї, своєю чергою, залежить від ставлення держави до її проблем, інтересів і потреб. У ході реформування економічної та соціальної сфери української держави з’явились несприятливі фактори, які негативно позначились на становищі сім’ї. Психолого-педагогічна робота при попередженні насильства є необхідним компонентом існування та розвитку дружньої сім’ї та міцних сімейних відносин
 • Документ
  Електорально-правова субкультура української молоді
  (Бескиди, 2017) Мішкіна, Руслана
  Електорально-правова субкультура молоді - це інтегральна і складна динамічна єдність знань і розуміння виборчих норм та процедур, повноважень і діяльності організаторів виборів, всіх учасників виборчого процесу, компетентності цих учасників, оцінок виборчого законодавства і практики його застосування на всіх етапах виборчої кампанії і виборів, а також індивідуальних електоральних практик, що проявляються в ставленні та інтересі щодо виборів, до виборчих прав і обов’язків, участі-неучасті у виборах.
 • Документ
  Питання тлумачення та реалізації принципу верховенства права в міжнародному та вітчизняному законодавстві
  (Бескиди, 2017) Ступак, Сергій Романович
  У частині першій ст. 8 Конституції України встановлено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство права це фундаментальний принцип правової держави а тому він повинен не тільки міститися в Конституції а й застосовуватися в діяльності апарату державної влади, в державному та суспільному житті, при правосудді. Однак в Конституції! не наводиться поняття зазначеного принципу, а тому виникає необхідність тлумачення конституційного принципу верховенства права та встановлення його складових елементів.
 • Документ
  Вітчизняний та міжнародний досвід діяльності поліції в екстремальних умовах
  (Бескиди, 2017) Фурман, Карина Володимирівна
  Міжнародний досвід боротьби зі злочинністю свідчить, що в реаліях сьогодення злочинні прояви створюють реальну загрозу демократичному розвитку та національній безпеці більшості країн світу. В умовах зростання організованої, насильницької та корисливої злочинності у міжнародному масштабі та в Україні зокрема, що спостерігається в останні роки, підвищуються вимоги до професійної діяльності органів Національної поліції та висуваються завдання для ефективної боротьби з цим явищем. У результаті широкомасштабної міграції людей, а особливо нелегальної, тероризму, незаконного перевезення через державний кордон наркотиків (наркотрафіку), та валюти постають серйозні проблеми в країні, що спричиняють зростання злочинності, етнічну напруженість та соціальні конфлікти. Україна бере активну учать у всіх напрямах діяльності ООН, Ради Європи, ОБСЄ, СОТ тощо, долучаючись таким чином, до вирішення глобальних проблем та пошуку шляхів міжнародної боротьби зі злочинністю.
 • Документ
  Визначення засобів фінансово-економічного регулювання землекористування в умовах інституціональних перетворень
  (Бескиди, 2017) Третяк, Наталія Антонівна
  За роки незалежності, українська ринкова економіка на старті свого формування не набула певних фінансово-економічних інструментів, які б дозволили їй розвиватися та ефективно функціонувати та конкурувати на світовому ринку. На думку, В. Полтеровича, це пов’язано з тим, що більшість країн Східної Європи потрапили до «інституційної пастки». Зарубіжний досвід показує, що одним із головних чинників розвитку ринкової економіки та посилення інноваційних процесів у суспільстві, підвищення конкурентоспроможності регіонів та країни на світовому ринку є рівень розвитку інституційного середовища країни. Тобто, без кардинальних інституційних перетворень щодо фінансово-економічного регулювання, які враховуватимуть сучасні економічні реалії, неможливо досягти ефективної дії, а отже, і довгострокової конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках. Адже всі землевласники і землекористувачі мають бути впевнені, що їхні інтереси захищаються державою, а закони діють на всіх відповідно до економічної ситуації. Особливо це стосується інструментів, які більшою мірою орієнтовані на сферу фінансів (нормативна грошова оцінка земель, земельний податок, орендна плата, капіталізація, інвестиції тощо).
 • Документ
  Теорія соціальних змін та модернізації в соціологічному дискурсі
  (Бескиди, 2017) Мельник, Софія Іванівна
  Соціологи впродовж тривалого часу вивчали переважно незмінні, сталі процеси, сформовані інституції та структури. Сьогодні ж необхідно вивчати нестійкі соціально-політичні стани, різноманітні перехідні процеси, які радикально змінюють спосіб поведінки індивіда, оскільки сучасний світ дедалі частіше характеризують як мінливий.
 • Документ
  Етнічні конфлікти : особливості регіонального врегулювання
  (Бескиди, 2017) Циганков, Дмитро Володимирович
  Актуальною проблемою України є проблема реалізації прав людини, які гарантовані їй Конституцією та іншими демократичними законами держави. Будь- яке право, що передбачено нормами законодавства та гарантоване ним, залишається декларативним, якщо воно не знайшло своєї реалізації в житті людини. Особи з числа національних меншин також бажають використовувати гарантовані їм державою права, втілювати можливості, які надані їм нормами ~ 109 ~ права. За даними останнього перепису населення, національні меншини в Україні становлять 27.3% від усіх жителів. Сьогодні в Україні живуть представники понад 100 націй, серед яких: росіяни, євреї, білоруси, молдавани, болгари, поляки, угорці, румуни, греки, татари, вірмени, цигани та ін. За своєю специфікою нацменшини виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою, а також мають свою культуру та цінності, що не завжди сприймаються державою, на території якої вони проживають, що може стати причинами безлічі конфліктів
 • Документ
  Перспективні форми системної організації територіальних земельно-господарських комплексів
  (Бескиди, 2017) Шашула, Людмила Олексіївна
  Дослідження закономірностей розвитку територіальних земельно- господарських комплексів охоплює цілий ряд питань, що включають економічні, екологічні та соціальні пріоритети та парадигми, взаємозв'язок та взаємовплив яких обумовлює різні траєкторії розвитку. Територіальний продукт це також продукт регіонального маркетингу зі всіма витікаючими наслідками регіонального менеджменту. Тобто інструментарій маркетингу можна і потрібно впровадити в регіональну політику. Вважаємо, що зробити з нашої країни велику європейську державу можливо - всі передумови до цього є. Уряд справитись з таким завданням не в змозі, він буде лите обслуговувати продукт, який у них є, - країну. Класний продукт чи ідею реалізувати набагато легше, ніж посередню. Привабливість України як продукту, її частини територіального земельного-господарського комплексу (далі ТЗГС) як бренда насамперед залежить від ініціативних людей, підприємців.
 • Документ
  Досвід популяризації історико-архітектурних пам'яток України як туристичних об'єктів
  (Бескиди, 2017) Комова, Олена Станіславівна
  Значна активізація туристичної галузі в Україні на тлі зростання туристичних потоків з усього світу, що спостерігається з початку XXI століття зумовлюють нагальну потребу суттєвого вдосконалення всієї інфраструктури галузі, включаючи форми популяризації історико-архітектурних пам’яток України як туристичних об’єктів
 • Документ
  Земельна складовав децентралізації як чинник ландшафтного планування
  (Бескиди, 2017) Перегуда, Євген Вікторович; Місержи, Світлана Дмитрівна
  В опублікованій на сайті Національної спілки архітекторів України Національній доповіді «Про стан справ і перспективи архітектурно- урбаністичної сфери» [14] є підрозділ 1.5 «Безсистемність територіального управління». Однією з причин такої безсистемності у ньому названо «вузький прогнозовий горизонт мислення влади», яка «переважно обмежується миттєвими інтересами, в кращому випадку в міжвиборчий період». З цим не можна не погодитись. Відтак логічно буде зробити висновок, що системність прийде тоді, коли з’явиться такий суб’єкт планування, який буде мислити на більш-менш стратегічну перспективу. Водночас у доповіді відсутні будь-які рекомендації, що для цього треба робити. І хоча в ній перераховуються суб’єкти правового регулювання, скоріше цей список сформований за принципом «згадати усіх». До нього увійшли аж 13 суб’єктів (архітектор-урбаніст; громадянин; органи державної влади - по кожній з гілок влади: законодавча, виконавча, судова; органи місцевого самоврядування; органи самоорганізації; громадянське суспільство - громадські організації; НСАУ - Спілка; інші професійні спільноти, які виступають суб'єктами самоврядних професійних організацій; замовник на конкретний об'єкт; страховик; власник об'єкта; експлуатуюча організація; навчальні заклади). Хто є пріоритетним для взаємодії? Які механізми взаємодії? На ці та інші питання у доповіді відповідей немає.
 • Документ
  Гендерна асиметрія в мовному полі
  (Бескиди, 2017) Островна, Бажена Вадимівна
  Мова є поліфункціональною, вона не обмежується тільки передачею інформації, вона зберігає певні культурні надбання про світ і людей у ньому, накопичує та передає знання від поколінь до поколінь. Мова, з одного боку, віддзеркалює все те, що відбувається в суспільстві, з іншого, вона сама здатна формувати його ментальність. Ті слова, які ми вживаємо і формують наше ставлення до багатьох явищ та предметів про які ми говоримо, наповнюють їх позитивом чи негативом.
 • Документ
  Гуманізація освіти в контексті реалізації права людини на освіту : Україна і світ
  (Бескиди, 2017) Назаренко, Юлія Анатоліївна
  Метою дослідження є теоретичний аналіз проблеми впровадження інклюзивної освіти у сучасний освітній простір України. Пропонуємо розглянути сутність поняття інклюзивної освіти та етимологію даного поняття.
 • Документ
  Будівництво Каховської ГЕС і формування південного енергорайону як передумова інтеграції Криму із УРСР
  (Бескиди, 2017) Нотевський, Євген Вячеславович
  Анексія Криму Російською Федерацією, яка відбулась 2014 р., змушує суспільство знати історію зміни територіального складу сучасної України. на Нашу думку, актуально розглянути інтеграційні процеси, які відбувалися на початку 1950-х рр. між Кримом і Україною. Вони активізувалися саме із початком будівництва Каховської ГЕС, Південно-Українського та Північно- Кримського каналів.
 • Документ
  Проблеми сільського та дрібних фермерських господарств на території України
  (Бескиди, 2017) Мельник, Олександра Андріївна
  Сільське господарство - одна з найважливіших галузей виробничої сфери, яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур і розведенням тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості - сировиною. Головним засобом виробництва у сільському господарстві є земля. Одночасно вона є і предметом праці, який завдяки родючості дає можливість вирощувати культурні рослини. Тобто земля є природним ресурсом, на якому базується сільськогосподарське виробництво. З огляду на те, що Україна є великою сільськогосподарською державою і провідним постачальником продовольства в світі, вона знаходиться в центрі уваги міжнародної спільноти. У цій країні повним ходом йде оновлення і модернізація методів ведення сільського господарства, а також політики, законодавства та виробничо-збутових ланцюжків, які мають вплив на виробників і на споживачів сільськогосподарської продукції.
 • Документ
  Регіональні особливості реформування відомчої освіти в системі органів МВС України : компаративістський аналіз
  (Бескиди, 2017) Лахай, Станіслав Йосипович
  Суттєві зміни в системі державних органів, установ, організацій та підходів до їх розуміння пов’язані не лише із інтеграцією України до європейського правового простору, але і з загальним стрімким розвитком суспільних відносин в нашій державі. Один з пріоритетних та найбільш обговорюваних у суспільстві векторів - це реформа МВС України 2015 року був прийнятий та введений в дію Закон України «Про Національну поліцію» [1]. Отже, одним із питань, які потребують свого вирішення в умовах сьогодення, є визначення особливостей реформування Національної поліції України та якісний підбір поліцейських кадрів.
 • Документ
  Міграційна криза як новітня загроза безпеці Європейського Союзу
  (Бескиди, 2017) Кісіль, Роман Любомирович
  Питання міграційної кризи сьогодні є на порядку денному у більшості країн Європейського Союзу, адже держави переживають чергову хвилю міграції, яка несе зміну демографічної ситуації в країнах ЄС, а також загострює проблему інтеграції мігрантів. Країни ЄС зіткнулася з величезним припливом мігрантів з охоплених конфліктами країн Близького Сходу, Африки та Азії. Політика «відкритих дверей» для біженців розколює уряди сучасних європейських країн. Економічний та політичний тягар віддаляє країни ЄС одна від одної.
 • Документ
  Регіональні особливості формування освітньо-інтеграційного процесу : Україна та світ
  (Бескиди, 2017) Карпенко, Андрій Володимирович
  Розвиток України, у загальному контексті європейської інтеграції, та приєднання України до Болонського процесу, передбачає розбудову національної системи вищої освіти з урахуванням загальних принципів побудови систем вищої освіти Європейських країн. Процеси інтеграції України до світового освітнього простору зумовлюють необхідність підготовки фахівців високого рівня, здатного до реалізації усіх видів професійної діяльності, зокрема, дослідницької.
 • Документ
  Освіта та культура в Україні за доби тоталітаризму (на прикладі села Вищі Верищаки Олександрівського району Кіровоградської обл.)
  (Бескиди, 2017) Каракоць, Дмитро Анатолійович
  Нова школа, яка була побудована на початку 80-х років XX мала значний матеріальний прогрес. Вона в рази перегнала стару середню школу. У ній було все нове, починаючи від обладнання, закінчуючи самими вчителями. Але нажаль, продовжувалася комуністична пропаганда, яка порушувала світогляд учнів того періоду. Таким чином, у 20 - 30 - ті роки XX століття в селі Вищі Верещаки був дуже низький рівень освіти. Проводилися чималі утиски та репресії з боку радянської влади, забирали все, що могли забрати. Утворювалися перші піонерські та комсомольські організації, які мали значний вплив на тогочасне населення. Комуністичний режим успішно проводив пропагандистську роботу, результати якої уже добре відклалися в підсвідомості простого селянського народу