Експертне оцінювання впливу значень випадкових функцій на успішність геологічного проекту

Ескіз

Дата

2021

Автори

Оберемок, І. І.
Оберемок, Н. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Інформацію для процесно-стохастичного управління проектами можна отримати або в результаті накопичення значної статистики з виконання подібних проектів в подібних умовах, що практично неможливо. Або ж на основі експертного оцінювання як розподілу ймовірностей значень випадкових функцій, та оцінювання впливу цих значень на успішність проекту. Цей шлях запропонований у дисертаційній роботі.

Опис

Ключові слова

кафедра управління проектами, геологічні проекти, експертне оцінювання впливу, значеня випадкових функцій

Бібліографічний опис

Оберемок, І. І. Експертне оцінювання впливу значень випадкових функцій на успішність геологічного проекту / І. І. Оберемок, Н. В. Оберемок // Управління проектами у розвитку суспільства : XVIII Міжнародна конференція. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей, Київ, 15 травня 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Укр. асоціація упр. проектами, Академія упр. проектами ; відп. за вип. С. Д. Бушуєв. – Київ: КНУБА, 2021. – C. 230 - 234 . – Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced