Управління проєктами в умовах пандемії COVID-19

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8960

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 14
 • Документ
  Managing projects "infodemic" vs "pandemic" vs “panicdemic” system on the covid – 19 envirinment
  (КНУБА, 2021) Bushuiev, Sergiy; Bushuieva, Victoria; Bushuieva, Natalia; Bushuiev, Denis; Babayev, Igbal; Babayev, Jahid
  The risk in society during a Pandemic is assessed taking into account the parameters of the Public Immune System, such as strength, power, resilience, etc. The weaker the level of the "Public immune system", the higher the risk in society.
 • Документ
  Improvement of qualification of civil servants on the basis of the project approach
  (КНУБА, 2021) Yehorchenkova, Nataliia; Klievanna, Ganna Oleksiivna
  For employees of public authorities and local governments, the main source of new knowledge is training. It is through the in-service training system that civil servants have the opportunity to achieve a new level of professionalism and culture, to formulate the ability to competently and responsibly perform managerial functions, to gain skills in implementing the latest socially oriented technologies and innovation processes. Today, the system of professional development is seen as an effective mechanism for providing educational services and implementing public personnel policy, improving the efficiency of the civil service as a whole.
 • Документ
  Some examples of digital transformation of scientific activities in the covid-19 pandemic
  (КНУБА, 2021) Verenych, Olena
  The last year has brought significant changes in the principles and approaches of the people jobs in almost all areas. The impulse for such changes was the Covid-19 pandemic, which affected all countries. The borders closure, lockdowns at the local and national levels demanded a revision of the job approaches and principles. Digital technologies began to come to the fore. Digitalization, which started in recent decades with the initiation of the Industry 4.0 approaches and principles introduction [1], has received an additional impetus in its development. It has demonstrated positive results and identified problem areas already at these stages.
 • Документ
  Value-oriented strategic management in agile transformation
  (КНУБА, 2021) Bushuyev, Sergiy; Bushuieva, Victoria; Bushuyeva, Natalia; Bushuiev, Denis
  The aim of paper is examination of the content and processes of the strategic trust as a direction of Agile transformation of Education Establishment projects and programs.
 • Документ
  Накопичення знань на організаційному рівні в умовах роботи розподілених команд проєктів
  (КНУБА, 2021) Войтенко, О. С.
  Сучасні підходи до розвитку організацій, незалежно від галузі діяльності, зосереджені на формуванні, накопиченні знань та інноваціях саме на організаційному рівні. Світова глобалізація на особливості організації роботи в сучасних умовах, особливо в умовах світової пандемії, зумовлюють використання так званих розподілених команд в проєктно-орієнтованих організаціях. Таку ситуацію можна спостерігати як в командах проєктів так і у залученні трудових ресурсів проєктів, тобто виконавців проєктів. Очевидно, що процеси формування, накопичення знань та подальші інноваційні рішення та продукти повинні враховувати такі зміни в організації проєктної роботи. Отже, розподілені команди можна розглядати як: команди проєктів, що працюють в системах забезпечення колаборації (віддалені робочі місця) та на умовах аутсорсингу.
 • Документ
  Case based reasoning methods implementation for successful knowledge transfer in multinational projects
  (КНУБА, 2021) Sharovara, O. M.
  We can form a definition of knowledge transfer for the field of multinational project management.
 • Документ
  Особливості впровадження організаційних структур проєкту ціннісно-орієнтованого реінжинірингу будівельних підприємств в умовах пандемії
  (КНУБА, 2021) Пузійчук, А.В.
  Реінжиніринг процесів будівельних підприємств, як будівельно- технологічних, так і управлінських, сприяє підвищенню їх ефективності як окремо, так і галузі в цілому. Це благотворно впливає на будівництво як системотвірну компоненту економіки, розвиток якої сприяє розвитку пов’язаних і споріднених галузей, що призводить до впевненого зростання економічних показників, сприяє підвищенню ВВП України.
 • Документ
  Експертне оцінювання впливу значень випадкових функцій на успішність геологічного проекту
  (КНУБА, 2021) Оберемок, І. І.; Оберемок, Н. В.
  Інформацію для процесно-стохастичного управління проектами можна отримати або в результаті накопичення значної статистики з виконання подібних проектів в подібних умовах, що практично неможливо. Або ж на основі експертного оцінювання як розподілу ймовірностей значень випадкових функцій, та оцінювання впливу цих значень на успішність проекту. Цей шлях запропонований у дисертаційній роботі.
 • Документ
  Індивідуальні та групові знання в командах ІТ проєктів
  (КНУБА, 2021) Березюк, О. С.; Войтенко, О. С.
  Одним з ключових результатів, що впливає на конкурентну перевагу організації є створення нових знань. Розглядаючи таким чином організацію вчені розділяють два рівні знань – індивідуальний та груповий. Особливо важливо це для організацій, що працюють в галузі інформаційних технологій та застосовують гнучкий підхід. Враховуючи специфіку застосування гнучкого підходу для організації критично важливо забезпечувати та стимулювати процеси створення знань як окремими членами команди, так і в цілому командами. Отже, на наш погляд, важливо провести аналіз сучасних підходів щодо процесів створення знання.
 • Документ
  Зміна парадигми управління проєктами розвитку територій
  (КНУБА, 2021) Куценко, М. М.
  Період, який переживає зараз світова економіка, випробовує її на міцність і витривалість. Те, що раніше планувалось для впровадження у далекому майбутньому, тепер стає нагальною необхідністю. Пандемія COVID-19 безсумнівно вплинула і на підходи до управління та ведення бізнесу.