Методи побудови об'єктів у комп'ютерній графіці

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В даній роботі розглянуто основні методи побудови графічних об'єктів, що найчастіше застосовуються в системах автоматизованого проектування, на основі життєвого циклу будівельного об'єкта. Розглянуті методи проаналізовано на предмет їх переваг і недоліків, а також наведено принципи зберігання даних, що використовуються в кожному з методів. У статті окремо розглянуто двовимірні та тривимірні об'єкти, оскільки методи побудови для них доволі різняться і не завжди можуть бути розширені до тривимірного простору (для двовимірних об'єктів) або урізані до двовимірного простору (для тривимірних об'єктів). Запропоновані в статті методи можуть використовуватися як окремо, так і в комплексі, залежно від поставлених задач.
Опис
Ключові слова
графічний об'єкт, примітив, полігональна модель, твердотільна геометрія, тріангуляція, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, triangulation, solid-state geometry, polygonal model, graphic primitives, графический объект, примитив, полигональная модель, вердотельная геометрия, триангуляци
Бібліографічний опис
Бородавка Є. В. Методи побудови об'єктів в комп'ютерній графіці / Є. В. Бородавка, В. М. Квасневський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2015. – № 24. – С. 106 - 110. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання