Імітаційні модулі попередження криз на грунті BCS

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Кучеренко, Олександр Іванович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Моніторинг, виявлення та ідентифікація ризиків промислового підприємства можна вважати попереднім етапом з управління ризиками. Особливе завдання виникає на етапі їх оцінки, що дасть змогу визначити кількісні та якісні наслідки, що понесе підприємство в разі реалізації загроз. Оцінка ризиків дає можливість підготувати та ухвалити адекватні управлінські рішення відповідно до ситуації, що склалася
Опис
Ключові слова
управління підприємством, збалансована система показників (англ. Balanced Scorecard (BSC)), управління ризиками промислового підприємства, оцінка ризиків
Бібліографічний опис
Кучеренко О. І. Імітаційні модулі попередження криз на грунті BCS / О. І. Кучеренко // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 120 - 124. - Бібліогр. : 3 назви.