Методичний інструментарій управління ризиком підприємства в нестабільному середовищі функціонування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Коваль, Тимур Сергійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Високий рівень динамічності та невизначеності зовнішніх умов провадження економічної діяльності зумовлює посилення впливу негативних чинників на підприємства, наслідком якого може бути не лише погіршення фінансово-економічного стану, а й розвиток кризових явищ. Процес розроблення та реалізації антикризових заходів пов’язаний з більшою кількістю негативних чинників і є набагато чутливішим до їхнього впливу
Опис
Ключові слова
управління підприємством, антикризові заходи, управління ризиками промислового підприємства
Бібліографічний опис
Коваль Т. С. Методичний інструментарій управління ризиком підприємства в нестабільному середовищі функціонування / Т. С. Коваль // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 року. - С. 113 - 120. - Бібліогр. : 2 назви.