Поєднання субсидіарності та оперативності при участі органів прокуратури у цивільних справах про захист прав на результати будівельної діяльності

Ескіз

Дата

2019

Автори

Рябченко, Юрій Юрійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Завданням участі прокурора у цивільному процесі є захист суб’єктивних прав, свобод, законних інтересів у визначених законом випадках. При цьому іманентною рисою такого захисту є його субсидіарний характер, тобто здійснення його лише у випадках, коли інші передбачені законом способи не застосовуються уповноваженими на те суб’єктами . Принцип правової визначеності вимагає фіксації відповідної бездіяльності суб’єктів публічної влади як підстави звернення прокурора до суду із позовом (наприклад, офіційна відмова у вжитті таких заходів)

Опис

Ключові слова

цивільний процес, захист прав на результати будівельної діяльності, субсидіарність

Бібліографічний опис

Рябченко Ю. Ю. Поєднання субсидіарності та оперативності при участі органів прокуратури у цивільних справах про захист прав на результати будівельної діяльності / Ю. Ю. Рябченко // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. – Ч.1. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 55 - 57. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced