Методико-прикладні етапи обліку фінансового результату в трансфертному ціноутворенні: податковий та управлінський аспекти

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Трансфертна ціна в операціях між пов’язаними підприємствами є об’єктом маніпулювань, оскільки її рівень впливає на фінансові результати трьох суб’єктів (дочірнього підприємства-продавця, дочірнього підприємства-покупця, материнського підприємства), і є основним предметом зовнішнього, внутрішнього і податкового аудиту зовнішньоекономічної діяльності
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, трансфертна ціна, сфера податкового аудиту, сфера управлінського аудиту, зовнішньоекономічні операції, зовнішньоекономічна діяльність
Бібліографічний опис
Марчук Т. С. Методико-прикладні етапи обліку фінансового результату в трансфертному ціноутворенні: податковий та управлінський аспекти / Т. С. Марчук, Г. С. Петренко // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 77 - 82. - Бібліогр. : 3 назви.