Розвиток екологічного туризму в Львівській області

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ільницька-Гикавчук, Галина Ярославівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Екологічний туризм має рекреаційні і пізнавальні цілі та покликаний сформувати у суспільства свідомість щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів, донести необхідність та важливість захисту навколишнього середовища. Він набуває усе більшого поширення у сучасному світі, проте в Україні екологічний туризм перебуває на початковій стадії розвитку. Екотуристичні мандрівки організовуються переважно на самодіяльному рівні, комерційна діяльність у цьому напрямку лише зароджується. Слід зазначити, що Україна володіє прекрасними екотуристичними ресурсами, які слід ефективно використовувати в туристичній діяльності. Актуальність розвитку екологічного туризму набуває дедалі більшого значення, тому що саме ця галузь може бути перспективним напрямом розвитку туризму.

Опис

Ключові слова

екологічний туризм, пригодницький туризм, науковий туризм

Бібліографічний опис

Ільницька-Гикавчук Г. Я. Розвиток екологічного туризму в Львівській області / Г. Я. Ільницька-Гикавчук // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 142 - 145. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced