Формування регіональної самобутності архітектури Києва першої половини ХХ ст. у етнокультурному контексті

Ескіз

Дата

2016

Автори

Марковський, Андрій Ігорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Сучасне нам регіональне мистецтво взагалі, та архітектура зокрема, формує свій тезаурус, намагаючись прив’язати себе до традицій певного соціокультурного регіону. І хоча зв’язок цей, як буде проявлено далі, є здебільшого штучним, даний прийом маркування регіону, його культурно- політичної сепарації, набув значного розповсюдження на межі ХІХ і ХХ ст.

Опис

Ключові слова

регіональна самобутність, регіональне мистецтво, традиційна архітектура

Бібліографічний опис

Марковський А. І. Формування регіональної самобутності архітектури Києва першої половини ХХ ст. у етнокультурному контексті / А. І. Марковський // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 66 - 71. - Бібліогр. : 12 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset