Формування регіональної самобутності архітектури Києва першої половини ХХ ст. у етнокультурному контексті

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Сучасне нам регіональне мистецтво взагалі, та архітектура зокрема, формує свій тезаурус, намагаючись прив’язати себе до традицій певного соціокультурного регіону. І хоча зв’язок цей, як буде проявлено далі, є здебільшого штучним, даний прийом маркування регіону, його культурно- політичної сепарації, набув значного розповсюдження на межі ХІХ і ХХ ст.
Опис
Ключові слова
регіональна самобутність, регіональне мистецтво, традиційна архітектура
Бібліографічний опис
Марковський А. І. Формування регіональної самобутності архітектури Києва першої половини ХХ ст. у етнокультурному контексті / А. І. Марковський // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 66 - 71. - Бібліогр. : 12 назв.