Особливості еволюції селянського землеволодіння у Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ігнатова, Людмила Русланівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Друга половина ХІХ ст. стала переломним періодом для населення Наддніпрянської України. У 60-70-ті рр. уряд Російської імперії, до якої входили на той час 9 українських губерній, запровадив ряд реформ, які суттєво вплинули на подальший розвиток суспільства, у першу чергу селянства. Найважливішою серед них була відміна кріпацтва. Маніфестом від 19 лютого 1861 р. Олександр ІІ звільняв селян імперії з кріпосної залежності. Проте умови, за якими селяни були звільнені з кріпацтва, для самих селян були невигідними. Так, поміщики зберігали право власності на усі землі, які їм належали. Натомість поміщики повинні були надати селянам у постійне користування їх присадибну ділянку та польову землю. Однак, до повного викупу землі селяни повинні були виконувати на користь поміщика певні повинності. Таке положення селян урядом було названо тимчасово зобов’язаним. І тільки після викупу присадибної ділянки, а зі згоди поміщиків і певної кількості польової землі, селяни звільнялися від зобов’язань щодо поміщиків та переходили до стану вільних селян-власників.

Опис

Ключові слова

кріпацтво, селянське землеволодіння, відміна кріпацтва

Бібліографічний опис

Ігнатова Л. Р. Особливості еволюції селянського землеволодіння у Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Л. Р. Ігнатова // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конференція, Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 72 - 75. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced