Правове регулювання інвестиційних договорів в будівельній галузі України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Власенко, Тетяна Вікторівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Будівельна діяльність пов'язана з залученням великої кількості фінансових і матеріальних ресурсів, інакше кажучи, інвестицій. Залучення інвестиційних ресурсів, як чинник розвитку будівельної галузі, на сьогодні є гострою проблемою внаслідок кризових явищ в Україні. Тому постає необхідність сприяння раціональному залученні усіх можливих джерел фінансування, ефективному використання інвестицій задля виведення будівельного комплексу на конкурентоспроможний сектор економіки держави. У цьому контексті важливу роль відіграють інвестиційні договори, проте на теперішній час їх регулювання в рамках законодавства України є недосконалим.
Опис
Ключові слова
кафедра організації та управління будівництвом, будівельна діяльність, інвестиційна діяльність, інвестиційний договір
Бібліографічний опис
Власенко Т. В. Правове регулювання інвестиційних договорів в будівельній галузі України / Т. В. Власенко // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. – Ч.1. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 154 - 156. - Бібліогр. : 2 назви.