Gospodarka rolna regionu Dolnego Śląska w latach 1918–1989

Ескіз

Дата

2019

Автори

Straszak-Chandoha, Sylwia

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Artykuł ma na celu przedstawienie ewolucji form gospodarowania na wsi dolnośląskiej w latach 1918 – 1989. Zmiany jakie zachodziły na terenie Dolnego Śląska w badanym okresie dotyczyły każdej płaszczyzny, zarówno ekonomicznej, politycznej jak i społecznej. Artykuł podzielony został na trzy zasadnicze części. Część pierwsza koncentruje się na latach 1918 – 1939 do rozpoczęcia działań wojennych, kiedy region dolnośląski stanowił jedną z prowincji Rzeszy i charakteryzowała go kapitalistyczna forma gospodarowania. Część druga omawia pierwsze lata powojenne i proces uspołeczniania wsi do 1956 r. W części trzeciej przedstawione będą podstawowe założenia polityki państwa względem rolnictwa w latach 1956 – 1989.

Опис

Ключові слова

gospodarka rolna, zarówno ekonomicznej, politycznej jak i społecznej

Бібліографічний опис

Straszak-Chandoha Sylwia. Gospodarka rolna regionu Dolnego Śląska w latach 1918–1989 / Sylwia Straszak-Chandoha // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 229 - 236. - Бібліогр. : 20 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced