Регіональні особливості сталого розвитку малих міст ( на прикладі м. Тульчин )

Ескіз

Дата

2019

Автори

Зінов'єва, Олена Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Неконтрольований розвиток територій, все більш зростаюче виробництво і споживання ресурсів, збільшення населення, все це стало головною загрозою людства як виду. Всесвітньої комісією по навколишньому середовищу (WCED) був висунутий такий термін як «сталий розвиток». Під ним розуміється такий «розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби». Актуальність цієї проблеми засвідчують документи: «Концепція Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 року No 121-р); Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" (указ президента України від 12 січня 2015 року); «Концепція Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища» (розпорядження Президії НАН України від 3 лютого 2010 року No 31).

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища, сталий розвиток, регіональний сталий розвиток

Бібліографічний опис

Зінов'єва О. С. Регіональні особливості сталого розвитку малих міст ( на прикладі м. Тульчин ) / О. С. Зінов'єва // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 307 - 310. - Бібліогр. : 4 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset