Передумови залучення нефінансових параметрів до оцінки безпеки господарських операцій за стандартами внутрішнього аудиту

Ескіз

Дата

2019

Автори

Дикий, Олександр Володимирович
Зінченко, Мирослава Михайлівна
Омельяненко, Оксана Павлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаючи зовнішньоекономічні операції між пов’язаними підприємствами однієї групи як систему, властивості якої можна виміряти крізь призму параметрів, що її характеризують, запропоновано визначати ступінь надійності пов’язаного підприємства на основі параметричного аналізу його якісних характеристик, що дозволить отримати кількісну інтегральну оцінку надійності пов’язаного підприємства, з яким здійснюються зовнішньоекономічні операції. Оцінювання надійності пов’язаного підприємства з боку керівників групи компаній має забезпечити встановлення відповідності діяльності пов’язаного підприємства і взаємовідносин з ним загальнокорпоративним цілям: досягнення та підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій, нарощування потужностей групи загалом, безпека операцій і зміцнення репутації групи

Опис

Ключові слова

кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування, зовнішньоекономічні операції, параметричний аналіз, загальнокорпоративні цілі, нефінансови параметри внутрішнього аудиту

Бібліографічний опис

Дикий О. В. Передумови залучення нефінансових параметрів до оцінки безпеки господарських операцій за стандартами внутрішнього аудиту / О. В. Дикий, М. М. Зінченко, О. П. Омельяненко // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 46 - 51. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced