Cистемна модель проекту створення call-центру високотехнологічної компанії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Лисицін, Борис Олексійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Обґрунтовано актуальність діяльності щодо створення call-центрів високотехнологічних компаній. Доведено проектний характер такої діяльності. Сформульовано проект створення call-центру високотехнологічної компанії. Проаналізовано наявні стандарти у галузі управління проектами, програмами і портфелями проектів для використання в проекті створення call-центру високотехнологічної компанії. Надана візуалізація системної моделі проекту створення call-центру високотехнологічної компанії. Модель побудована на основі використання теорії систем і стандарту idef. Обмеження моделі сформульовані і розкриті. Зроблено акцент на структуризацію зовнішнього оточення. Розглянуто наслідки впливу обмежень на проект. Запропоновані і охарактеризовані набори моделей і методів, що належать до входів системної моделі проекту. Запропоновані і охарактеризовані моделі управління, які має використовувати команда управління проектом створення call-центру високотехнологічної компанії. Окреслено перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.
Опис
Ключові слова
Call-центр, управління проектами, системна модель, обмеження проекту, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Лисицін Б. О. Системна модель проекту створення Call-центру високотехнологічної компанії / Б. О. Лисицін // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. № 34. – С. 46 – 50. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання