Організація енергозаощаджувальної державної політики

Ескіз

Дата

2019

Автори

Буряченко, Андрій Євгенович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Глобалізаційні процеси, які зараз відбуваються, внесли зміни до господарського життя кожної країни світу. Відбувся процес інтернаціоналізації економік держав, а саме, посилення взаємозв`яків та взаємозалежності між ними. В деякій мірі, це дало багато можливостей та перспектив, але й зробило весь світ уразливим до негативного впливу даного об`єднання національних економік. Наразі гостро постають питання щодо енергоконсервації та енергозаощаджувальної політики держав, які особливо залежать від імпортних енергоресурсів. Ця пролема є актуальною як для країн ЄС, так і для України. Рівень енергозалежності у Європі в середньому становить 60-62%, що є досить високим показником і, відповідно, свідчить про те, що енергозаощаджувальні політики цих країн не є ефективними і потребують реформування та вживання заходів задля вирішення важливих екологічних викликів держави.

Опис

Ключові слова

енергозаощадження, державна політика, енергозаощаджувальна політика

Бібліографічний опис

Буряченко А. Є. Організація енергозаощаджувальної державної політики / А. Є. Буряченко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 8 - 12. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced