Конструкції прав власників квартир та інших ізольованих приміщень у багатоквартирних будинках: досвід порівняльно-правового дослідження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Халабуденко, Олег Анатолійович
Циганкова, Дар'я Олегівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Всі правопорядки стикаються з проблемою встановлення прав і (або) титулів на житлові та нежитлові приміщення, яку вони вирішують відповідно до своїх правових традицій. Самі приміщення при цьому визнаються самостійними об'єктами прав. Так, чинне цивільне законодавство України визнає право власності на квартири. Квартирою, згідно ч. 1 ст. 382 Цивільного Кодексу України, є ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання
Опис
Ключові слова
кафедра політичних наук, квартира, ізольоване приміщення, багатоквартирний будинок, кондомініум, поверхова власність, квартирні права
Бібліографічний опис
Халабуденко О. А. Конструкції прав власників квартир та інших ізольованих приміщень у багатоквартирних будинках: досвід порівняльно-правового дослідження / О. А. Халабуденко, Д. О. Циганкова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. – Ч.1. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 119 - 132. - Бібліогр. : 12 назв.