Право як ефективний регулятор суспільних відносин в контексті завдань правової освіти

Анотація
Право як особливий феномен суспільного життя в юриспруденції аналізується за допомогою виокремлення його сутності (свобода, ідея справедливості, державна воля та ін.), змісту (норми, права і обов’язки, юридична діяльність та ін.) і особливої форми (оболонка цього явища, спосіб організації змісту, його зовнішній вигляд)
Опис
Ключові слова
право, сутність права, цінність права, правова освіта
Бібліографічний опис
Медвідь Ф. М. Право як ефективний регулятор суспільних відносин в контексті завдань правової освіти / Ф. М. Медвідь, Я. Б. Мельниченко, А. І. Твердохліб // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. – Ч.1. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 100 - 109. - Бібліогр. : 13 назв.