Питання охорони праці в радянському будівельному праві довоєнної доби (20-ті – 30-ті рр.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Макарчук, Володимир Степанович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Радянський законодавець 20-х – 30-х рр. минулого століття розумів важливість правового регулювання питань охорони безпеки праці, однак «державний» інтерес у нього превалював над особистими інтересами та потребами працівників, зайнятих в будівельній індустрії. Система пільг та покарань була заточена під імперативні вимоги «соціалістичної індустріалізації» та «зміцнення обороноздатності» держави. Окремі пільги (подачки ?) зайнятим у будівельній галузі, як-от безплатне «спецмило», несуть на собі яскравий відбиток «Великої доби», за якою так ностальгують неокомуністи та неосталіністи, – доби загальної бідності
Опис
Ключові слова
охорона праці, будівельне право радянської довоєнної доби, виробництво будівельних матеріалів, будівельна індустрія
Бібліографічний опис
Макарчук В. С. Питання охорони праці в радянському будівельному праві довоєнної доби (20-ті – 30-ті рр.) / В. С. Макарчук // Будівельне право: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч.2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 7 - 12. - Бібліогр. : 11 назв.