Регіональні трансформації рекреаційно-туристичного потенціалу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Суматохіна, Ірина Миколаївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Перетворення, які нині наполегливо та послідовно відбуваються в соціально-політичній сфері нашої країни, призводять до впровадження у життя реформ місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Це впливає на забезпечення відповідності інтересів територіальних громад загальнодержавним інтересам, кооперації та координації цих інтересів на різних рівнях виконавчої влади і створює передумову стабільного розвитку суспільства та ефективного функціонування держави в цілому. Досягненню успіху у цьому сприяють усі типи децентралізації. Адміністративна децентралізація реалізується через передачу на місця повноважень приймати рішення, ресурси і відповідальність за роботу різних служб і департаментів відповідальних за соціальний розвиток регіону, а фіскальна дозволяє делегувати фінансові ресурси та повноваження. Наслідком цього є позитивний результат управління бюджетними практиками з урахуванням декількох факторів, серед яких – взаємозв'язок регіонів, доступність ресурсів і місцеві можливості управління.
Опис
Ключові слова
розширення рекреаційно-туристичного потенціалу, рекреаційно-туристичний потенціал
Бібліографічний опис
Суматохіна І. М. Регіональні трансформації рекреаційно-туристичного потенціалу / І. М. Суматохіна // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 162 - 165. - Бібліогр. : 5 назв.