Формування механізмів префектури: організаційно-правові засади публічного управління на місцевому рівні

Ескіз

Дата

2019

Автори

Шинкарьов, Андрій Миколайович
Андрійчук, Юрій Миколайович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

У новій, децентралізованій моделі територіальної організації влади принципових змін набуває зміст діяльності органів місцевого самоврядування, на які лягає практично весь тягар соціально-економічного та культурного розвитку територій. Відтак змінюються і функції органів виконавчої влади загальної компетенції на даному рівні. За ними залишається нагляд за законністю діяльності органів місцевого самоврядування і контроль виконання останніми делегованих повноважень. Остаточний вердикт щодо законності чи незаконності, відповідності чи невідповідності актів органів місцевого самоврядування Конституції України покладається на адміністративні суди та Конституційний Суд України. За висновком Конституційного Суду і за поданням Президента України Верховна Рада України може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови громади, відповідної ради і призначення позачергових виборів.

Опис

Ключові слова

система місцевої влади, префект

Бібліографічний опис

Шинкарьов А. М. Формування механізмів префектури: організаційно-правові засади публічного управління на місцевому рівні / А. М. Шинкарьов, Ю. М. Андрійчук // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 170 - 174. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced