Модифікація класичної нейронної мережі ймовірнісного типу для розпізнавання «ідеального співрозмовника» серед користувачів соціальних мереж

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано можливість використання різних типів нейронних мереж для розпізнавання «ідеального співрозмовника» серед користувачів соціальних мереж. Запропоновано навчання нейронних мереж на основі експертних знань у вигляді продукційних правил. Запропоновано модифікувати класичну нейронну мережу ймовірнісного типу. Проведене експериментальне дослідження використання розробленої моделі на практичному прикладі.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, доуніверситетська підготовка іноземців, інформаційно-організаційне середовище, нейронні мережі, соціальна адаптація іноземців, соціальні мережі, кафедра інформаційних технологій, кафедра основ інформатики
Бібліографічний опис
Цюцюра С. В. Модифікація класичної нейронної мережі ймовірнісного типу для розпізнавання «ідеального співрозмовника» серед користувачів соціальних мереж / С. В. Цюцюра, І. А. Терейковський, С. В. Палій // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2014. – № 19. – С. 118 - 123. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання