Концепція проектно-орієнтовного управління розвитком організацій

Ескіз

Дата

2019

Автори

Даншина, Світлана Юріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В сучасних умовах актуальними є питання забезпечення конкурентоспроможності організацій. Його можливим рішенням може стати розвиток шляхом чіткого та адекватного реагування на зміни ринку. Запропоновано модель управління розвитком організації, яка об'єднує вербальне і графічне моделювання. На основі результатів взаємодії системного, проектного, процесного і операційного підходів ця модель дає змогу реалізувати напрямок розвитку в рамках виділеного бюджету з використанням наявних ресурсів для подальшої інтеграції результатів у поточну діяльність. З огляду на те, що ключовим елементом є поняття «проекту розвитку», наведено його різні визначення залежно від контексту застосування в науковій та практичній діяльності. Підкреслено загальні особливості і характеристики проектів розвитку, наведено їх класифікацію. Отримані результати допомагають типізувати діяльність з розвитку, спростити процеси взаємодії, підвищити узгодженість прийнятих рішень та ефективність застосування типових методів у конкретних предметних сферах.

Опис

Ключові слова

проектно-орієнтоване управління розвитком, багаторівнева модель взаємодії підходів, функціональне моделювання, проект розвитку, класифікація проектів

Бібліографічний опис

Даншина С. Ю. Концепція проектно-орієнтовного управління розвитком організацій / С. Ю. Даншина // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 32-39. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced