Вип. 40

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Проблемы сбалансированности электросети при наличии прерывистой альтернативной генерации
  (КНУБА, 2019) Иносов, Сергей Викторович; Бондарчук, Ольга Вячеславовна
  В последнее время в некоторых странах и регионах установленные мощности альтернативной (ветровой и солнечной) энергетики уже достигли существенной доли от общей мощности электросети. Однако, вопреки ожиданиям, во всех этих странах стоимость электроэнергии не уменьшилась, а возросла в несколько раз, несмотря на утверждения о якобы бесплатности источников энергии. При этом вероятность блэкаутов (отключений) в сети возросла в десятки раз. В данной работе анализируются причины указанного явления. Методом анализа является сопоставление на основании обзора публикаций ведущих зарубежных специалистов в области энергетики. Основной проблемой альтернативной энергетики является не удешевление солнечных панелей и ветрогенераторов, а дестабилизирующее влияние прерывистой альтернативной генерации на существующие электросети.
 • Документ
  Стратагеми біосферосумісного будівництва : сучасні проблеми архітектоніки, економічної політики та розвитку
  (КНУБА, 2019) Шпакова, Ганна Валентинівна
  Розглянуто актуальні аспекти розвитку урбанізованого середовища в контексті екологізації економіки, заснованої на принципах розвитку біосферної сумісності. Проаналізовано стан сучасного мегаполісу в умовах впливу антропогенних факторів на природне середовище та зворотний вплив наслідків людської діяльності на біоту. Запропоновано зміну моделі лінійної економіки, як реалізованої в більшості галузей виробництва країни, зокрема в будівельному комплексі, на модель циркулярної економіки з її основними імперативами, зорієнтованими безпосередньо на зелене будівництво. Виокремлено вагомі аспекти екологічно орієнтованої політики, яка ґрунтується на засадах загального дотримання принципів збереження та відновлення природних ресурсів. На їх основі сформовано стратегічні умови модернізації будівельної галузі у векторі розвитку біосферосумісної економіки і запропоновано напрями практичної реалізації для будівельного девелопменту в разі започаткування реформи на базі моделі циркулярної економіки. Сформульовано стратегеми біосферосумісного будівництва. За результатами аналізу робиться висновок про термінову переорієнтацію на нові стратегеми розвитку будівельного комплексу, як одного з провідних галузевих кластерів економіки країни, з метою впровадження біосферосумісних технологій на всіх етапах створення будівельної продукції на засадах збереження та відновлення природних ресурсів.
 • Документ
  Удосконалення системи регулювання поводження з відходами як екологічного параметра доступності житла
  (КНУБА, 2019) Титок, Вікторія Вікторівна
  Проаналізовано поняття «доступне житло». Надана об’єктивна оцінка реального стану накопичення і поводження з твердими побутовими відходами в Україні та за кордоном. Досліджено системи управління відходами, які включають у себе місця, споруди та будівлі, що використовуються для збирання, транспортування, сортування, видалення, знешкодження та захоронення, утилізації відходів та переробки вторинних ресурсів. Система регулювання поводження з відходами, спрямована на максимально можливе їх використання, надає комплексний вплив на господарство й екологію міст, дозволяючи отримати економічний виграш і зменшити збитки населенню, навколишньому середовищу та природних ресурсів. У статті запропоновано пріоритетні напрями удосконалення управління відходами за рахунок створення інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами. Визначено, що для регулювання поводження з відходами треба впровадити роздільне збирання, визначити райони для розміщення сортувальних ліній, сміттєпереробних заводів і полігонів. Це вимагає будівництва такої мережі за гроші місцевого самоврядування. Вони ж повинні організувати пункти прийому відходів, придатних для повторного використання.
 • Документ
  Розроблення альтернативних технологічних способів розчищення міських водойм
  (КНУБА, 2019) Афанасьєва, Юлія Олексіївна; Мальований, Ілля Вікторович; Афанасьєв, Віктор Валерійович
  Екологічний стан міських водойм стрімко погіршується. Забруднення водоймищ відбувається внаслідок природних процесів та антропогенного впливу людини. Порушення функціонування екосистеми водойми призводить до погіршення водообміну, цвітіння води, зменшення прозорості, утворенню неприємних запахів, заростанню та обмілінню. Нині зневоднення донних відкладень здійснюється апаратними методами (використання центрифуг та прес-фільтрів) або за допомогою природної сушки на наливних картах. Апаратний метод зневоднення дає змогу на виході отримати матеріал, який придатний для транспортування. Але самі апарати чутливі до механічних включень, що містяться в пульпі, схильні до абразивного зносу і, як наслідок, частим простоям. Зневоднення на картах потребує виокремлення значних територій, що в тісній міській забудові неможливо. Окрім того, на картах неможливо зневоднити донні відкладення в короткий термін. Тому для міської забудови необхідно шукати кращу альтернативну технологію зневоднення донних відкладень. Достойною заміною таким методам зневоднення є технології Geopool і Geotube. Їх застосування не потребує значного відчуження прибережних територій під виконання робіт і не забруднює навколишнє середовище попутними продуктами виробництва.
 • Документ
  Вдосконалення системи функціональних економіко-технологічних та екологічних оцінок біосферосумісного розвитку
  (КНУБА, 2019) Чернишев, Денис Олегович; Дружинін, Максим Андрійович; Предун, Костянтин Миронович; Приходько, Дмитро Олександрович; Горбач, Максим Володимирович
  Здійснено системний аналіз сталого розвитку еколого-економічних систем. Визначено загальносистемні принципи і закономірності функціонування складних систем, на основі яких повинна бути сформована загальна теорія сталого розвитку. Розглянуто сучасну практику містобудівних інновацій, що заснована на принципах біосферної сумісності. Істотну роль у цьому відіграє узгоджене застосування техніко-технологічних та організаційно-економічних інновацій у ресурсно-екологічній сфері. Набули подальшого розвитку методологічні підходи до формування механізмів управління сталим розвитком еколого-економічних систем на основі побудови партиципаторної моделі розвитку інвестиційної інфраструктури регіону (на прикладі конкурентоспроможності регіональних ринків житла).
 • Документ
  Аналітичне забезпечення управління економічною адаптивністю девелоперських будівельних компаній: Сучасний стан, практика і проблеми впровадження
  (КНУБА, 2019) Рижаков, Дмитро Андрійович; Коваль, Тимур Сергійович; Хоменко, Олександр Михайлович; Федорова, Яна Юріївна; Кучеренко, Олександр Іванович
  Метою статті є розроблення концептуальної, теоретико-методологічної й методико-прикладної бази формування, використання і розвитку полікритеріальних систем діагностики діяльності будівельних підприємств. Запропонований багатовекторний підхід оцінювання дасть змогу модернізувати уявлення про зміст і сутність операційної системи інвестиційно-будівельного проекту як мобільного підприємства, запропонувавши нові підсистеми бізнес-індикації: будівельно-технологічну; підсистему ініціації інвестиційно-будівельного проекту, планування і діагностики; підсистему адміністрування, координації й забезпечення. Ідентифікування стану і перспектив діяльності будівельних підприємств на засадах діагностики слугуватиме основою для розроблення подальших заходів щодо підвищення ефективності їхнього функціонування, зростання рівня конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, створення передумов для забезпечення розвитку. Результати роботи допоможуть топ-менеджменту підрядних підприємств здійснювати ефективний моніторинг, структуризацію та маневрування активами підприємств підрядного будівництва в процесі їх операційної діяльності, дають обґрунтовану можливість скоригувати економічну стратегію та параметри виробничо-господарського портфеля будівельних підприємств.
 • Документ
  Концептуальні засади облікової політики підприємств інвестиційно-будівельної сфери України на шляху євроконвергенції систем адміністрування
  (КНУБА, 2019) Поколенко, Вадим Олегович; Дикий, Олександр Віталійович; Іщенко, Тетяна Михайлівна; Савчук, Тетяна Валеріївна; Марчук, Тетяна Сергіївна
  Розвинуто теоретико-прикладні положення з побудови та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів. При цьому адміністрування розглядається як вид управлінської діяльності, який на засадах документації, діловодства, інформаційного забезпечення та формалізування управлінських процедур забезпечує цілеспрямований вплив керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технологію управління. Наведено узагальнену структуру систем адміністрування в управлінні підприємствами. Розвинуто теорію та методологію, розроблено організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності підприємств з визначенням пріоритетних об’єктів-стимуляторів, оновленим складом функцій, завдань та модифікацією принципів відповідно до умов інвестиційно-інноваційного розвитку із використанням сучасного методичного забезпечення моделі Дью ділідженс (Due Diligence).
 • Документ
  Компаративна діагностика областей України за показниками тендерної активності учасників
  (КНУБА, 2019) Мацапура, Олена Василівна
  Проблеми розвитку системи управління публічними закупівлями у будівництві беззаперечні: з одного боку держзакупівлі – стимулятор розвитку економіки, зростання сукупного попиту і ВВП, з іншого – безперебійне джерело зловживань, нецільового використання коштів, врешті-решт корупції. Особливої гостроти проблема набуває в частині фінансування будівництва за державні кошти. З огляду на це проведено компоративну діагностику областей України за показниками тендерної активності учасників для визначення рівня конкуренції.
 • Документ
  Побудова системно-динамічної BSC-моделі стратегічного управління інтегрованими структурами бізнесу
  (КНУБА, 2019) Малихіна, Оксана Михайлівна; Івахненко, Ірина Сергіївна; Ручинська, Юлія Миколаївна; Петренко, Ганна Сосоївна; Кошельна, Валентина Миколаївна
  Наведено методичний підхід до реалізації стратегії стійкого розвитку холдингової будівельної компанії як інтегрованої структури бізнесу (ІСБ). Інтегрована структура бізнесу представлена як об’єднання незалежних підприємств з формування відповідного інституціонального середовища. Як основу інтеграційного процесу використано ключові компетентності підприємств і системно-динамічну модель метасистеми стратегічного управління фінансово-господарською діяльністю ІСБ, що складається з постійної та змінної складових, яка враховує результати формалізації ключових елементів збалансованої системи показників (англ. Balanced Scorecard (BSC)), а також дає змогу обґрунтувати стратегічні орієнтири щодо формування доходів та витрат ІСБ, параметрів управління потоками матеріальних і фінансових ресурсів, що забезпечує підвищення рентабельності та формування потенціалу розвитку в умовах коливань на внутрішньому і зовнішніх ринках.
 • Документ
  Функціонально-операційна трансформація систем управління будівельним підприємством на ґрунті CALS-технологій
  (КНУБА, 2019) Боліла, Надія Василівна
  Постійно зростаючий рівень конкуренції вимагає для оптимізації процесу виконання будівельно-монтажних робіт застосовувати автоматизовані системи проектування і складання кошторисів, що дає змогу мінімізувати витрати на оплату праці будівельників і скоротити час виконання робіт. Відмінною підмогою для цього служать інформаційні технології. Використання інформаційних технологій в галузі будівництва почалося з обслуговування завдань за різними розрахунками. Сьогодні воно перейшло на рівень систем управління дуже складними проектами, починаючи з проектів звичайних будівель, комунікаційних систем і закінчуючи автоматизованими системами управління об'єктами державного нагляду. Вже застосовуються на практиці інтегровані системи управління якістю, витратами, часом спорудження об'єкта, постачанням необхідними матеріалами, які істотно стабілізують економічну ситуацію будівельних фірм.
 • Документ
  Institutional foundations and regulatory levers for the development of agricultural construction under conditions of systemic economic transformation
  (КНУБА, 2019) Ryzhakova, Galyna; Petrukha, Serhii; Kunytskyi, Kostyantyn
  The article has proved that in the globalisation conditions, the level of infrastructure industries' development is decisive for the competitiveness of the agricultural sector of the country's economy, forming the backbone for ensuring sustainable dynamics of agri-food value chains, since in some countries, infrastructure issues are associated with the objectives of improving the existing agricultural structure, in others they are linked to increasing the level of infrastructure equipment, as for Ukraine, it absorbs these two approaches. Framework of concepts and terminology has been classified, in particular the concept of 'infrastructure', 'social infrastructure', 'major construction work', etc., and the author's definition of 'rural development' suggested as a combination of survey, design and construction organisations and enterprises of construction industry experts who are familiar with the specific features of agrarian sector’s functioning of the national economy and rural areas, specialising in infrastructure development of wholesale food markets with the aim of creating favourable socio-economic conditions for the implementation by village in general and rural society in particular of its industrial and other local, regional and national functions, including focused on the development of food sovereignty and food security. The expediency of using the historiographical principle in the study of rural construction in the context of transformational processes taking place in the agricultural sector of the economy and the development of rural areas in the conditions of economic policy's upgrade and the new economic reality has been proved. The author's vision of the stages of rural construction evolution in modern Ukraine has been formed: the first 'stabilising' stage (1990s-early 2000s), the second 'reconstructive' stage (early 2000s-mid-2000s) and the third 'strategic' stage (mid-2000s-until present), with individual evolutionary advances both within and between them characterised. This has allowed to substantiate two basic adaptation models of the agricultural sector, construction industry and rural society to the changing socio-economic processes, called 'symbiotic-passive-adaptive' and 'innovative adaptative', and also to form the key principles of public regulation of the triad 'the agricultural sector of the economy (together with rural areas and in a few cases with depressed development territories) – infrastructure industries – construction sector' for further stabilisation and sustainable dynamics of rural construction.
 • Документ
  Розроблення моделей комплексної організаційної підготовки території зосередженого будівництва на основі ГІС -технології
  (КНУБА, 2019) Тугай, Олексій Анатолійович; Малихін, Михайло Олександрович; Грабчак, Дмитро Володимирович
  Виявлено можливості ГІС-технології для комплексної організаційної підготовки зосередженого будівництва, які дають змогу за допомогою геоінформаційних методів виконувати просторовий аналіз з урахуванням можливості оцінки придатності даних при їх спільному використанні. Розглянуто особливості використання інформації геоінформаційного рівня з прив'язкою до автоматизованих, управлінських та організаційних рішень при зосередженому будівництві. Виявлено закономірність у змінах параметрів часу виконання різних етапів підготовки і інтенсивності виконання БМР, а також проаналізовано методику оцінки надійності організаційної підготовки зосередженого будівництва з урахуванням імовірнісних факторів. Розроблено модель прив'язки ГІС до організаційної підготовки зосередженого будівництва та модель етапів виконання ОТП для підвищення надійності та зниження імовірнісних відмов.
 • Документ
  Задача розміщення регуляторів подачі цільового продукту при проектуванні інженерних мереж
  (КНУБА, 2019) Полтораченко, Наталія Іванівна
  Проведено аналіз сучасного стану інженерних мереж та задач, які необхідно розв'язати при їх проектуванні. Наведено аргументи щодо актуальності сформульованої задачі. Розглянуто питання оптимізації розташування регуляторів подачі цільового продукту при проектуванні інженерних мереж з урахуванням надійності забезпечення споживачів цільовим продуктом. Запропоновано топологічну модель території проектування, введено функції належності, які характеризують ступінь забезпечення споживачів цільовим продуктом. При побудові математичної моделі використано підхід до оптимізації синтезу резервних інженерних мереж “у малому”, коли з критерію оптимальності виключається математичне сподівання втрат, але в систему обмежень включаються нерівності, що дозволяють перевірити систему на надійність функціонування. В роботі побудовано математичну модель задачі розміщення регуляторів, яка дає змогу використовувати апарат бульового програмування. Сформульовано умови застосування запропонованої моделі.
 • Документ
  Ізолінії рівних потенціалів енергетичного поля на площині
  (КНУБА, 2019) Мостовенко, Олександр Володимирович
  Запропоновано геометричну модель фізичного поля, що породжується точковими джерелами енергії, з урахуванням впливу відстаней від точки поля до точкових джерел енергії на потенціали точок поля. Цей вплив залежить як від параметрів виду енергії, так і від параметрів середовища, де виникає фізичне поле. При цьому геометричною моделлю фізичного поля є чотиривимірний багатовид, де до трьох координат тривимірного простору додається четверта координата у вигляді потенціалу енергії кожної точки фізичного поля. Для наочності такий багатовид можна розшарувати на однопараметричну множину ізоповерхонь рівних потенціалів. Площинним аналогом ізоповерхні є ізолінія фізичного поля на площині з заданими джерелами енергії у цій площині. Визначено, що при одному джерелі енергії ізолінією є коло, центром якого є задане джерело. При двох джерелах енергії однакової потужності ізолінією фізичного поля на площині є еліпс з фокусами в заданих джерелах енергії. При числі джерел енергії 𝑛>2 ізолініями поля є криві, які є узагальненням поняття еліпс з числом фокусів більше двох.
 • Документ
  Застосування штучних нейронних мереж в системах підтримки судових будівельно-технічних експертиз
  (КНУБА, 2019) Куліков, Петро Мусійович; Пасько, Роман Миколайович; Плоский, Віталій Олексійович; Теренчук, Світлана Анатоліївна
  Проведено аналіз порядку проведення судових будівельно-технічних експертиз і експертних досліджень зі встановлення причин погіршення технічного стану приміщень, поряд з якими виконувались ремонтно-будівельні роботи. Роботу спрямовано на вирішення проблемних питань судових будівельно-технічних експертиз шляхом розробки інтелектуальної системи підтримки прийняття експертних рішень. При дослідженні системи основна увага приділяється аналізу штучних нейронних мереж, впровадження яких в підсистему нечіткого виводу надасть можливість скоротити час проведення судових будівельно-технічних експертиз. Надано приклад типового нечіткого правила, що відображає експертні знання у вигляді формалізованої текстової інформації. Обґрунтовано доцільність застосування в подібних інтелектуальних системах нечітких нейронних мереж адаптивної резонансної теорії категорії Cascade ARTMAP. Показано схему формування системи нечіткого виводу та схему формування бази правил в Cascade ARTMAP.
 • Документ
  Аналіз зображення дефектів типу «пітинг» на об’єктах будівництва
  (КНУБА, 2019) Горда, Олена Володимирівна
  У роботі в рамках методів неруйнівного контролю технічного стану будівель і споруд, а також будівельної техніки, визначаються і досліджуються цифрові зображення дефектів типу пітингу (Pit-дефекти), що спостерігаються на поверхні об’єктів моніторингу. Визначаються перетворення зображень, що містять Pit-дефекти (ІЗО-Pit) для цифрових зображень об'єктів будівництва. Робота виконана в рамках кластерного аналізу й орієнтована на розроблення методів побудови алгоритмів встановлення й ідентифікації дефектів такого типу на об'єктах будівництва. Для описаних перетворень проведено дослідження стосовно можливості спостереження дефектів цього типу на цифрових зображеннях, особливостей їх представлення на цифрових зображеннях, визначено основні їх елементи. Виконана формалізація перетворень для вирішення завдань розпізнання та ідентифікації зазначених дефектів в рамках оптичного методу неруйнівного контролю, а також можливі спостереження інваріантів перетворень.
 • Документ
  Особливості комп’ютерного моделювання об’єктів архітектури і дизайну, до складу яких входять поверхні обертання другого порядку
  (КНУБА, 2019) Ботвіновська, Світлана Іванівна; Васько, Сергій Михайлович; Суліменко, Ганна Генадіївна
  Розглянуто моделювання геометричних об’єктів з урахуванням їх бажаного обрису на перспективних зображеннях. Конкретним об’єктом дослідження є поверхні обертання другого порядку (квадрики обертання). За обвідним конусом другого порядку такі поверхні можуть бути побудовані і при використанні відомого алгоритму, розробленого для довільних поверхонь обертання. У роботі запропоновано новий метод, що базується на особливостях квадрик обертання. Встановлено, що дві точки задані на поверхні конусу, за умови їх належності до поверхні, що моделюється, задають дві квадрики обертання. У рамках задачі під лініями контакту розуміємо тільки перерізи площинами, які перпендикулярні до площин симетрії конусу. Доведено справедливість такого: перпендикуляри до обвідного конуса в точках лінії контакту перетинають площину симетрії в точках, що лежать на одній прямій; лінія контакту, що задана на обвідному конусі, однозначно визначає або вписану в конус, або описану навколо нього квадрику обертання. При цьому вона однозначно визначає вісь квадрики обертання, її меридіан та центр квадрики. На основі доведених властивостей запропоновано і реалізовано в системі SolidWorks алгоритм моделювання квадрик обертання за їх лініями обрису на перспективних зображеннях, визначено межі його застосування, наведено приклади.
 • Документ
  Емоційне інфікування в управлінні інноваційними проектами в умовах кризи
  (КНУБА, 2019) Бушуєв, Денис Антонович
  Розглянуто проблеми емоційного інфікування зацікавлених сторін інноваційного проекту в умовах кризи. В процесах управління інноваційними проектами менеджери намагаються моделювати творчу поведінку і ґрунтуються на креативних технологіях. Емоційне зараження розглядається як соціально-психологічний механізм передачі психічного настрою менеджера іншим зацікавленим сторонам інноваційного проекту, емоційного впливу в умовах безпосереднього контакту і включення особистості в певні психічні стани, які впливають на ефективність управління. Основним об'єктом креативних технологій є менеджер або група, завдання яких полягало у вихованні, освіті та створенні організації нової поведінки в несприятливих, смертельно небезпечних і агресивних зовнішніх умовах. В умовах кризи емоціональна поведінка менеджера проекту та його інфікування команди проекту посилюється внаслідок зовнішньої невизначеності. Модель інфікування зацікавлених сторін побудована на основі розуміння життєвого циклу менеджеру проекту, який наведено у вигляді кривої персональних змін менеджера інноваційних проєктів та програм. Емоції розглядаються за змістом, відображаючи різні аспекти та значення, які їх викликали. З метою застосування психофізіологічної формули оцінки впливів емоційного стану зацікавлених сторін інноваційних проектів трансформовано ці впливи на компетентнісну модель управління інноваційними проектами. Наведено приклади оцінок змін компетентності менеджера та команди проекту при стенічних та астенічних емоціях.
 • Документ
  Justification of the necessity of knowledge management convergence in multinational projects
  (КНУБА, 2019) Sharovara, Olena
  Over the past decade, major projects typically involve professionals from all over the world, expanding the scope of competencies that a project manager must have. Multinational project teams and the creation of virtual project teams are the norm in a modern globalized economy. The transition from project management, in which the entire team is local, to the management of teams covering different time zones and nationalities becomes a new challenge. Globalization researcher K. Omaye considers that globalization is an irreversible process that deprives the traditional notions of national politics, trade, and citizenship. In this sense, in his opinion, the economic nationalism of individual states has now become meaningless. The formation of a single global meta-space (which is influenced by PESTLE factors) for free and effective business on an international scale becomes an urgent need. However, every single common global space based on the action of the principle of universality. A fundamental scientific problem arises – creation of an adequate model of convergent knowledge management in multinational projects, describing the process of scientific and innovative development of society at all its stages and levels. Considered from a rational and empirical approach what is important in the knowledge management is their functionalist perspective, because it allows to know about the rational world while integrates the disciplines and individuals as substantial components of multinational projects. There is a need to convert different intellectual resources into shared knowledge platform within a project to deliver better-customized services. Current efforts in managing knowledge have concentrated on producing; sharing and storing knowledge while projects require the combined use of these intellectual resources to enable organizations to provide innovative and customized services and deliver projects successfully. A review of the literature and research evaluations published by the researchers were made to justify the necessity of Knowledge Management Convergence in Multinational Projects.
 • Документ
  Системний підхід до оцінювання рівня якості та ефективності бізнес-процесів
  (КНУБА, 2019) Цюцюра, Микола Ігорович; Мединська, Тетяна Миколаївна; Шовківська, Вікторія Василівна
  Робота присвячена висвітленню системного підходу, який ґрунтується на основі відомих методів і методик оцінювання якості бізнес-процесів з метою підвищення конкурентоспроможності і ефективності виробництва, розглядається авторська методика підходу до визначення комплексного показника оцінки ефективності та якості бізнес-процесів торговельного підприємства. Особливу увагу приділено аналізу функціонування бізнес-процесів підприємства – це один з головних елементів, які необхідно обов'язково брати до уваги при оцінюванні перспективного розвитку підприємства. І таке оцінювання необхідно проводити, беручи до уваги всі аспекти роботи підприємства. Запропоновано в системі інформаційних оцінок якості використовувати показники різниці між нормованими і поточними їх значеннями. Ефективність бізнес-процесів системи може також оцінюватися за допомогою збалансованих показників або показників КРІ у процесі розроблення чи вдосконалення бізнес-процесів виробництва.