Визначення ресурсу адаптації виконання етапу будівельного проекту

Ескіз

Дата

2013

Автори

Горда, О. В.
Бондарчук, К. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Раціональне застосування ресурсів та витрат часу потребує їх удосконалення та пошуку найбільш доцільних та оптимальних методів їх використання. В роботі визначено основні вхідні дані, від яких залежать матеріальні витрати та строки виконання будівельних робіт.

Опис

Ключові слова

модель адаптації, будівельні роботи, ресурси, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Горда О. В. Визначення ресурсу адаптації виконання етапу будівельного проекту / О. В. Горда, К. С. Бондарчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 14. – С. 100-104. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced