Вип. 14

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/340

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 12
 • Документ
  Антикризове моделювання в проектах розвитку фінансових установ
  (КНУБА, 2013) Ярошенко, Т. О.
  Розглянуто принципи антикризового моделювання управління програмами розвитку фінансових установ в умовах турбулентності оточення. Визначено ключові принципи антикризового управління програмами розвитку.
 • Документ
  Метод пошуку «ідеального співрозмовника» для користувачів інформаційно-організаційного середовища підготовки іноземців
  (КНУБА, 2013) Палій, С. В.
  Розглянуто передумови для розробки методу пошуку «ідеального співрозмовника» в межах проектування інформаційно-організаційного середовища доуніверситетської підготовки та соціальної адаптації іноземців. Запропоновано створення бази даних профілів користувачів, визначено перелік атрибутів і шляхи наповнення бази даних, наведено критерії пошуку користувачів у соціальних мережах.
 • Документ
  Використання неархімедової метрики для розв’язання задач в умовах невизначеності
  (КНУБА, 2013) Мінаєва, Ю. І.
  Розглянуто нові способи врахування невизначеності, запропоновано розгляд основних понять теорії нечітких множин за допомогою неархімедової метрики. Для представлення нечітких чисел запропоновано використання р-адичних чисел. Наведено приклад.
 • Документ
  Математичні моделі об’єктів і процесів будівництва в середовищі мови імітаційного моделювання «АІМО»
  (КНУБА, 2013) Задоров, В. Б.; Васильєв, О. О.
  Розглянуто систему математичних моделей опису та імітаційного моделювання об’єктів і процесів технології будівництва із застосуванням мови «АІМО», а саме, основні елементи мови: компілятор АІМО, віртуальна машина або засіб моделювання, візуальне середовище розробки (IDE). Наведено опис процесу імітаційного моделювання, основної функції імітаційного моделювання: аналізу і комплексної оцінки проектних рішень з прийняття ОПР, КР, ОТР, УПР на всіх етапах системи підготовки і управління будівництвом, математичне представлення задачі динамічного програмування організаційно-технологічних процесів, опис системи обліку ризиків при виконанні моделювання цільових процесів будівництва.
 • Документ
  Застосування процедури бінаризації для визначення образу дефекту типу «тріщина» на цифровому зображенні
  (КНУБА, 2013) Горда, О. В.; Пузько, О. О.; Коломієць, С. П.
  Розглянуто технологію визначення геометричних характеристик дефекту «тріщина» на поверхнях об’єктів будівництва з врахуванням їх особливостей з точки зору утворення, прояву та представлення на зображенні.
 • Документ
  Визначення ресурсу адаптації виконання етапу будівельного проекту
  (КНУБА, 2013) Горда, О. В.; Бондарчук, К. С.
  Раціональне застосування ресурсів та витрат часу потребує їх удосконалення та пошуку найбільш доцільних та оптимальних методів їх використання. В роботі визначено основні вхідні дані, від яких залежать матеріальні витрати та строки виконання будівельних робіт.
 • Документ
  Геном методологий управления проектами как универсальная модель знаний
  (КНУБА, 2013) Бушуев, С. Д.; Неизвесный, С. И.
  Рассмотрена модель генома методологий управления проектами, программами и портфелями проектов. Формализована модель генома и предложена алгебра работы с методологиями.
 • Документ
  Векторная модель развития компетентности организаций в управлении проектами
  (КНУБА, 2013) Бушуев, С. Д.; Харитонов, Д. А.; Рогозина, В. Б.
  Предложена векторная модель развития организационной компетентности по управлению проектами в развитии организаций, позволяющая оценивать нарушения проектной деятельности организации.
 • Документ
  Ефективність методів пошуку збігів у текстах
  (КНУБА, 2013) Білощицький, А. О.; Діхтяренко, О. В.
  Розглянуто кілька методів пошуку збігів у текстах з точки зору їх швидкодії та проведено необхідні експерименти.
 • Документ
  Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ
  (КНУБА, 2013) Білощицький, А. О.; Лізунов, П. П.; Лященко, Т. О.
  Запропоновано математичну модель проектно-векторного простору освітніх середовищ, основні напрями застосування векторної алгебри для забезпечення цілісності компонентів мультисистеми проектно-векторного управління освітніми середовищами. Виконано математичну формалізацію проектно-векторного простору. Сформульовано основні визначення методології проектно-векторного управління ВНЗ, до яких належать визначення проектно-векторного простору ВНЗ, проектно-векторного середовища, вимірювань проектно-векторного простору, сутностей проектно-векторного середовища.