Динамічний аналіз роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей рекупераційного приводного механізму

Анотація
З метою підвищення надійності та довговічності роликової формувальної установки з рекупераційним приводом розраховано навантаження в елементах її конструкції та приводу, визначено функцію зміни необхідного крутного моменту для забезпечення процесу ущільнення виробів з будівельних сумішей із врахуванням жорсткості та дисипації приводного механізму. Встановлено залежність моменту у муфті приводу від величини коефіцієнта дисипації, розраховано функції зміни кінематичних характеристик установки при різних значеннях коефіцієнта дисипації. Визначено рекомендовані величини жорсткості та коефіцієнта дисипації для роликової формувальної установки з рекупераційним приводним механізмом.
Опис
Ключові слова
кафедра професійної освіти, роликова формувальна установка, приводний механізм, зусилля, момент, жорсткість, дисипація
Бібліографічний опис
Ловейкін В.С. Динамічний аналіз роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей рекупераційного приводного механізму. / В. С. Ловейкін, К. І. Почка, Ю. О. Ромасевич // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; редкол. : С .М. Ніколаєнко (відп. ред.) [та ін.] . – Київ, 2018. – Вип. 282. – С. 44-61. - Бібліогр. : 18 назв.