Реставрація і відтворення пам'яток в сучасних умовах

Ескіз

Дата

2015

Автори

Орленко, Микола Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Питання реставрації та охорони історико-культурної спадщини давно переросло до рівня складної філософської, соціальної та морально-етичної проблеми. Очевидним став той факт, що розглядати реставрацію лише з науково-технічного боку і обмежуватись лише виробленням конкретних методик виконання реставраційних та консерваційних робіт означало б принизити ту надзвичайно важливу і відповідальну роль, яку відіграє реставрація на сучасному етапі розвитку суспільства. Без усвідомлення філософського контексту, який стоїть за відтворенням видатних пам’яток, незрозумілою стає сама потреба в реставрації як показнику рівня цивілізованості суспільства і людства в цілому.

Опис

Ключові слова

реставрація історико-культурної спадщини, охорона історико-культурної спадщини

Бібліографічний опис

Орленко М. І. Реставрація і відтворення пам'яток в сучасних умовах / М. І. Орленко // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р.. - С. 44-51.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced