Поштова площа - як туристична локація, та історичне різноманіття Києва

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
На прикладі історії Поштової площі Києва, розглядаються можливості розкриття туристичного потенціалу місцевості, за рахунок як існуючих пам’яток історії і культури, так і майбутнього культурно-туристичного центру «Річкова брама тисячолітнього Києва», що створить комфортний публічний простір прибережної частини міста. Акцентується увага на своєрідності історичної забудови площі, а також на сучасних потребах реконструкції площі, як привабливого місця для туристичного дозвілля.
Опис
Ключові слова
києвознавство, пам’ятка історії та культури, реконструкція,, туристична індустрія
Бібліографічний опис
Ніколаєва Т. М. Поштова площа - як туристична локація, та історичне різноманіття Києва / Т. М. Ніколаєва// Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 150 - 154. - Бібліогр. : 7 назв.