Організаційно-економічні заходи антисипативного управління підприємством в умовах економічної нестабільності

Ескіз

Дата

2019

Автори

Кістіон, Дмитро Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

При формуванні та обґрунтуванні управлінських рішень щодо розвитку промислового підприємства в умовах складної кризи пропонується розрізняти таки види складних криз: - складна криза, коли усі складові кризи є внутрішніми; - складна криза, коли усі складові кризи є зовнішніми; - складна криза, при який одночасно наявні внутрішні та зовнішні кризи

Опис

Ключові слова

управління підприємством, економічна нестабільність, антикризові заходи, підприємство в умовах кризи

Бібліографічний опис

Кістіон Д. В. Організаційно-економічні заходи антисипативного управління підприємством в умовах економічної нестабільності / Д. В. Кістіон // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 109 - 112. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset