Організаційно-економічні заходи антисипативного управління підприємством в умовах економічної нестабільності

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
При формуванні та обґрунтуванні управлінських рішень щодо розвитку промислового підприємства в умовах складної кризи пропонується розрізняти таки види складних криз: - складна криза, коли усі складові кризи є внутрішніми; - складна криза, коли усі складові кризи є зовнішніми; - складна криза, при який одночасно наявні внутрішні та зовнішні кризи
Опис
Ключові слова
управління підприємством, економічна нестабільність, антикризові заходи, підприємство в умовах кризи
Бібліографічний опис
Кістіон Д. В. Організаційно-економічні заходи антисипативного управління підприємством в умовах економічної нестабільності / Д. В. Кістіон // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 109 - 112. - Бібліогр. : 2 назви.