Роль громадського транспорту у формуванні сталого розвитку міст

Ескіз

Дата

2019

Автори

Рябець, Юлія Степанівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

До переліку основних глобальних екологічних проблем нашої планети одночасно з перенаселенням, забрудненням навколишнього середовища, активним використанням викопних джерел енергії та пов’язаним з ним викидами СО2, глобальним потеплінням тощо, варто віднести також транспортні проблеми урбанізованих територій. Постійно зростаючий рівень автомобілізації на урбанізованих територіях призводить до щорічного погіршення екологічної ситуації у мегаполісах та великих містах як у світі, так і в Україні. За даними статистики, транспорт спричиняє 25% викидів парникових газів в атмосферу, що призводить до змін клімату та забруднення повітря у містах. Найбільше викидів виробляють приватні автомобілі – близько 270г СО2/км на людину

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища, транспорт, громадський транспорт, сталий розвиток міста

Бібліографічний опис

Рябець Ю. С. Роль громадського транспорту у формуванні сталого розвитку міст / Ю. С. Рябець // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 325 - 330. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset