Відновлення млина, як шлях до пошуку історичної ідентичності села Зимна Вода

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Проаналізовано давні карти та архівні креслення водяного млина у с. Зимна Вода та запропоновано етапи його відновлення.
Опис
Ключові слова
водяний млин, Зимна Вода, карти, відновлення пам’яток, водяная мельница, Зимняя Вода, карты, восстановление памятников, water mill, Zymna Woda, maps, restoration of monuments
Бібліографічний опис
Крушельницький Р. О. Відновлення млина, як шлях до пошуку історичної ідентичності села Зимна Вода / Р. О. Крушельницький // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 169-175. - Бібліогр. : 7 назви.
Зібрання