Особливості забезпечення містобудівної цілісності при будівництві та реконструкції готелів

Анотація
У статті розглядаються питання гармонізації містобудівного середовища при будівництві та реконструкції готелів. Наводяться основні принципи композиційної взаємодії об’єкта з оточенням, аналізуються особливості їх застосування.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, reconstruction, renovation, реконструкція, реконструкція готелів, гармонізація простору
Бібліографічний опис
Брідня Л. Ю. Особливості забезпечення містобудівної цілісності при будівництві та реконструкції готелів /Л. Ю. Брідня // Містобудування та територіальне планування: Наук.-тех.зб.– Київ : КНУБА, 2015.– № 55. – С. 36 – 40