Оновлений кваліметричний підхід мультикритеріальної оптимізації рішень в девелоперському проекті

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ручинська, Юлія Миколаϊвна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Поняття «економічна безпека підприємства» визначено, що її слід розуміти як поточний стан захищеності і взаємної узгодженості інтересів підприємства з інтересами зацікавлених осіб за рахунок своєчасного реагування на зміни умов середовища діяльності, який дозволяє зберігати стійкість та закладає умови до інтенсивного відтворення діяльності підприємства у довгостроковому періоді. З метою виявлення особливостей такого стану здійснено систематизацію та уточнено функціональні складові, згруповано фактори небезпек та загроз економічній безпеці

Опис

Ключові слова

економічна безпека підприємства, підприємства машинобудування

Бібліографічний опис

Ручинська Ю. М. Оновлений кваліметричний підхід мультикритеріальної оптимізації рішень в девелоперському проекті / Ю. М. Ручинська // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 152 - 155. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset