Agile-підходи в дистанційному навчанні здобувачів освіти за спеціалізацією «професійна освіта (будівництво та зварювання)»

Ескіз

Дата

2023

Автори

Красильник, Юрій Семенович
Мельниченко, Павло В’ячеславович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КОМПРИНТ

Анотація

Кардинальні вимоги до змісту освітніх програм визначаються концептуальним моделюванням професійних компетентностей здобувачів вищої освіти. Реалізація Аgile-підходів в підготовці здобувачів вищої освіти за спеціалізацією «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)» у дистанційному форматі може сприяти підвищенню рівня їх професійної компетентності та їх конкурентоздатносності на ринку праці.

Опис

Ключові слова

кафедра професійної освіти, дистанційне навчання, професійна освіта

Бібліографічний опис

Красильник Ю. С. Agile-підходи в дистанційному навчанні здобувачів освіти за спеціалізацією «професійна освіта (будівництво та зварювання)» / Ю. С. Красильник, П. В. Мельниченко // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 163 – 167. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced