Теоретико-методологічні підходи до проблем розвитку урбанізованого оточення

Ескіз

Дата

2019

Автори

Тімохін, Віктор Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Сучасні теоретико-методологічні підходи до проблем розвитку і саморозвитку урбанізованого оточення, відштовхуючись від світоглядних уявлень, пройшли складний шлях перетворень. Цей шлях, який орієнтувався на вирішення проблем співіснування і протиріч між міським і урбаністичним образом життя, між міським середовищем і урбанізованим оточенням, між модерністським і постмодерністським стилями мислення обумовив спочатку поляризацію між класичним системним і некласичним синергетичним підходами, між парадигмальними уявленнями про Космос і Хаос штучного оточення Людини міської (Homo urbanus). Обопільні прагнення зі сторони цих підходів до узгодження, взаємного доповнення і гармонізації створили необхідні умови і стимулювали виникнення проміжних підходів - середовищного «хаосмового» й адаптивного «космаосного», - що завершили повний цикл еволюційних перетворень і спрямували їх в бік ноосферних досліджень і гуманізації урбанізованого оточення планетарного і поза планетарного масштабів культурно-цивілізаційного розвитку людства.

Опис

Ключові слова

урбанізоване оточення, кафедра дизайну архітектурного середовища

Бібліографічний опис

Тімохін В. О. Теоретико-методологічні підходи до проблем розвитку урбанізованого оточення / В. О. Тімохіна // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : п'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 22 - 28. - Бібліогр. : 21 назва.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset