Роль місцевого самоврядування в будівництві та реформуванні житлово-комунального господарства

Ескіз

Дата

2018

Автори

Ярощук, Інна Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

За ринкових умов концептуальні засади та практичні механізми ефективного управління процесами стабілізації діяльності житлово- комунальної сфери в системі управління та місцевого самоврядування потребують подальшого дослідження, оскільки докорінно змінилися внутрішні і зовнішні умови функціонування ЖКГ. Поступово, в міру продовження економічних реформ, здійснюватиметься перерозподіл функцій між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями у сфері будівництва, реконструкції та утримання житла з метою їх децентралізації.

Опис

Ключові слова

житлово-комунальне господарство, місцеве самоврядування, кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Ярощук І. В. Роль місцевого самоврядування в будівництві та реформуванні житлово-комунального господарства / І. В. Ярощук // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 250 - 254. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset