Семантика архітектурного ордеру

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті проаналізовано художні принципи становлення і розвитку ордерної системи в архітектурі. Смислове значення ордеру змінювалося в різні історичні епохи від античності до сьогодення, в тому числі, відбувалося його різне трактування як конструктивного та декоративного елементу.
Опис
Ключові слова
архітектурний ордер, синтаксис, символ в архітектурі, семантика, тектоніка, композиція, архитектурный ордер, синтаксис, символ в архитектуре, семантика, тектоника, композиция, architectural order, syntax, symbol in architecture, semantics, tectonics, composition
Бібліографічний опис
Павлова А. В. Семантика архітектурного ордеру / А. В. Павлова // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 84-91. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання