Вип. 4

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 76
 • Документ
  Особливості психофізіологічного впливу архітектури спортивних споруд
  (КНУБА, 2014) Філіппова, Д. І.; Меженна, Н. Ю.
  У статті розглядається психофізіологічний вплив архітектури спортивних споруд на людину та пропонуються основні прийоми програмування цього впливу.
 • Документ
  Утворення і категоризація цілісного фрагменту міського середовища (принципова модель взаємодії складових-частин цілого)
  (КНУБА, 2014) Стецюк, І. І.; Товбич, В. В.
  У статті розглянуто прояв роботи композиційного механізму як взаємодію та взаємозв’язок дестинацій та цезур. Застосовані вурфні (подвійні) співвідношення у пошуках міри частин цілого та їх зв’язків. На прикладі трибофатики (теорії комплексних пошкоджень силових систем) та золотої пропорції підтверджено доречність визначення об’єму та розмірності планувального змісту дестинацій та цезур як середовищних утворень-продуктів роботи композиційного механізму, на основі пропорції золотого енергетичного вурфу. Зазначено ряд ефектів та явищ, що виникають у частинах цілого та в їх зв’язках при протіканні 4-х процесів. Також наведено приклади дестинацій та цезур відповідно до трьох планувальних рівнів (макро-, мезо-, мікрорівні).
 • Документ
  Вспомнить давно забытое, или назад в будущее
  (КНУБА, 2014) Серёгин, Ю. И.; Жубинский, А. А.
  В Украине особо остро стоит проблема обеспечения жильем молодых семей. Да и не только молодых – со времен Советского Союза много семей до сих пор обитает в общежитиях, малопригодных для полноценной жизни. А сколько необходимо восстановить жилья на Востоке Украины, построить для переселенцев из Крыма, для военнослужащих возрождаемой Украинской Армии! Для решения проблемы социального жилья нам следует заглянуть в свое прошлое, а также посмотреть и изучить, что делается в продвинутых в плане архитектуры странах. Необходимо выработать понятия: «социальное жилье», «доступное жилье» и их параметры.
 • Документ
  Круглий дім – краса чи оптимальність
  (КНУБА, 2014) Русевич, Т. В.
  У статті порушені питання виникнення будинків круглої форми, проаналізовано оптимальність, доцільність круглих і циліндричних формоутворень з точки зору безпеки, ефективності, енергоємності, комфортності і сприятливості в сприйнятті.
 • Документ
  Сучасні тенденції формування інтер’єрів центрів художньо-естетичної творчості
  (КНУБА, 2014) Репкіна, К. В.; Ковальська, Г. Л.
  У статті аналізуються прийоми формування інтер’єрів шкільних та позашкільних навчальних закладів, зарубіжні тенденції в проектуванні. Розглянута іноземна практика, проаналізована сучасна специфіка виховання дітей та її вплив на рішення внутрішнього простору будівлі, виявлено зв҆язок та закономірності між організацією архітектурного образу будівлі та її інтер’єром.
 • Документ
  Зарубіжний досвід влаштування зон для відпочинку в аеропортах: сучасність та тенденції
  (КНУБА, 2014) Лисюк, І. А.; Ільченко, Д. М.
  У статті надається характеристика існуючої організації відпочинку в аеропорту, що є важливим фактором уникнення негативного впливу людського фактору на аварійність польотів. У структурі аеропорту розглядаються зони відпочинку різного типу, а також виявлені їх основні функціональні елементи та принцип роботи.
 • Документ
  Застосування кольору в реконструкції фасадів типової житлової забудови 1955-1990-тих років ХХ ст. м. Києва
  (КНУБА, 2014) Новосад, І. Г.
  На підставі зарубіжного досвіду, результатів натурного обстеження, розглянуто можливості реконструкції і модернізації типової житлової забудови 1955 – 1990 років XX ст. методом композиційної варіантності колірних композицій.
 • Документ
  Принципы формирования коррекционно-развивающей среды многопрофильных реабилитационных центров для детей с различными нарушениями
  (КНУБА, 2014) Малашенкова, В. А.
  В статье рассматриваются принципы формирования коррекционно-развивающей среды многопрофильных реабилитационных центров для детей с различными нарушениями, изложены основные требования и рекомендации по проектированию коррекционно-развивающей среды многопрофильных реабилитационных центров.
 • Документ
  Покрівля терасного житла. Особливості оздоблення та організації
  (КНУБА, 2014) Копійка, С. В.; Слєпцов, О. С.
  У статті розглядаються питання особливого оздоблення та використання покрівлі терасного житла. У таблиці виділено та проаналізовано основні види покрівель та їх конструктивне рішення, що застосовується при оздоблені терас. Представлено застосування кожного з видів покрівель для терас на даху.
 • Документ
  Проблемы архитектурного формирования технопарка «Фарс» в Иране
  (КНУБА, 2014) Каземи Лари Голамали; Куцевич, В. В.
  В статье рассмотрен и проанализирован конкретный объект как образец технопарковой структуры.
 • Документ
  Експлуатована покрівля як додатковий рекреаційний простір у м. Києві
  (КНУБА, 2014) Венедиктова, Г. О.; Ніканоров, С. О.
  У статті на основі аналізу існуючого становища в м. Києві та на прикладі закордонних міст виявлені перспективи розвитку експлуатованої покрівлі. Обґрунтована актуальність використання величезних площ дахів промислових, житлових і громадських будівель, підземних споруд , які є незамінним резервом міських територій.
 • Документ
  Бифуркации, неустойчивость, архитектура
  (КНУБА, 2014) Дубинский, В. П.
  Изложен подход, направленный на анализ возможных траекторий развития современной архитектуры в аспекте теории синергетики, в частности – теории бифуркационных сдвигов.
 • Документ
  Функци «интересного» в генерировании смыслообразов архитектурной среды
  (КНУБА, 2014) Шубович, С. А.; Жмурко, Ю. В.
  Рассмотрена проблема интересного в архитектурной среде. Феномен интересного исследован с точки зрения его смыслообразующих качеств. Раскрыта природа интересного относительно архитектурных объектов и пространств.
 • Документ
  Ukrainian and Japanese wooden architecture:convergent evolution (sacral architecture)
  (КНУБА, 2014) Shevtsova, Galyna
  The article deals with some special points of Ukrainian and Japanese ancient wooden architecture similarity pointing to the possibility of their convergent evolution. Such akin genesis could be possible because of initial developing circumstances (climate, the type of old agriculture culture, the type of prehistoric animistic beliefs) alikeness. The first part of the article was devoted to the early periods of Ukrainian and Japanese wooden architecture existence and also to the both countries rural houses architecture. The second part of the article is devoted to the Ukrainian and Japanese wooden temples similarity.
 • Документ
  Принципиальные типологические особенности формирования инновационных высших учебных заведений на примерах отечественной и зарубежной практики
  (КНУБА, 2014) Уренёв, В. П.; Казакова, М. В.
  Данная статья освещает тему процесса появления новых типов современных высших учебных заведений. Проанализированы характерные типологические особенности инновационных ВУЗов. Значительное внимание уделено актуальному на сегодняшний день вопросу усовершенствования и внедрения новых форм и методов образования, переходу к гибкой системе подготовки специалистов, процессу создания новых типов высших учебных заведений. На основе проведенного исследования выявляется острая потребность в формировании и развитии высших учебных заведений принципиально нового типа.
 • Документ
  Деякі питання охорони та збереження унікальних пам’яток архітектурної археології
  (КНУБА, 2014) Соченко, В. І.
  У статті розглядаються деякі питання теорії і практики збереження, охорони та музейного показу унікальних пам’яток архітектурної археології в контексті зарубіжного та вітчизняного пам’яткоохоронного досвіду.
 • Документ
  Вплив факторів на формування гелікортів
  (КНУБА, 2014) Семироз, Н. Г.; Слєпцов, О. С.
  У статті проведено дослідження впливу соціально-економічних, геополітичних, терористичних, природно-кліматичних, функціональних факторів на формування гелікортів.
 • Документ
  Закордонний досвід формування будівель та споруд сміттєпереробних комплексів
  (КНУБА, 2014) Ніканоров, С. О.
  У статті розглянутоо досвід передових розвинутих країн у сфері переробки побутових відходів.
 • Документ
  Пропозиції по реконструкції середньої загальноосвітньої школи №40 по вул. Львівська, 6/3 у м. Києві
  (КНУБА, 2014) Пивоваренко, О. В.
  У статті розглядаються питання щодо реконструкції середньої загальноосвітньої школи №40 на основі психології дитячого сприйняття (пропозиція автора).
 • Документ
  Оценка ветрового режима при обтекании зданий
  (КНУБА, 2014) Русаков, Т. И.; Беляев, Н. Н.
  Разработана математическая модель для оценки ветрового режима на улицах города. Модель основывается на решении гидродинамической задачи с использованием метода дискретных вихрей. Проведенные численные расчеты позволяют явно увидеть структуру вихревого потока, которая формируется при обтекании зданий, построить картину линий тока, получить поле скорости ветрового потока около зданий или рассматриваемых архитектурных сооружений. Расчеты, проведенные по разработанной модели, необходимы в случае проектирования новых микрорайонов или реконструкции существующих, когда возникает вопрос о том, как располагать здания, малые архитектурные сооружения, чтобы обеспечить комфортный ветровой режим на пешеходном уровне.