Декоративне оздоблення архітектурних будівель Буковини першої третини ХХ столітт

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Біленкова, Світлана Вікторівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Технодрук
Анотація
У статті представлено мистецтвознавчий аналіз з декоративного оздоблення архітектурних будівель Буковини протягом першої третини ХХ століття. Саме у цей період містобудівна політика краю досягнула неймовірно високого рівня у проявах глибинних розумінь національних традицій, які проявилися в яскравому новаторському розмаїтті синтезу мистецтв архітектурного декору. In the article, art studies analysis is presented which demonstrates the decoration of buildings in Bukovyna during the first third of 20-th century. This period is special because town-planning policy of the region has reached its very high level at the deep understandig of national traditions, which appeared in bright and innovative diversity of art synthesis of architecrutal decor.
Опис
Ключові слова
кафедра рисунку і живопису, декоративне оздоблення, архітектурні будівлі першої третини ХХ ст., декоративна скульптура, провідні митці, новаторський підхід до будівельного матеріалу, глибинне розуміння національних традицій, decoration, buildings of the first third of 20-th century, decorative sculpture, lead artists, innovative approach to building material, deep understanding of national traditions
Бібліографічний опис
Біленкова С. В. Декоративне оздоблення архітектурних будівель Буковини першої третини ХХ століття / С. В. Біленкова // Вісник Центру буковинознавства : зб. наук. праць / Науково-дослідного Центру буковинознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ; редкол. : О. В. Добржанський (наук. ред.) [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – Т. 1. - С. 61-70. - Бібліогр. в підстрок. приміт.