Декоративне оздоблення архітектурних будівель Буковини першої третини ХХ столітт

Ескіз

Дата

2017

Автори

Біленкова, Світлана Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Технодрук

Анотація

У статті представлено мистецтвознавчий аналіз з декоративного оздоблення архітектурних будівель Буковини протягом першої третини ХХ століття. Саме у цей період містобудівна політика краю досягнула неймовірно високого рівня у проявах глибинних розумінь національних традицій, які проявилися в яскравому новаторському розмаїтті синтезу мистецтв архітектурного декору. In the article, art studies analysis is presented which demonstrates the decoration of buildings in Bukovyna during the first third of 20-th century. This period is special because town-planning policy of the region has reached its very high level at the deep understandig of national traditions, which appeared in bright and innovative diversity of art synthesis of architecrutal decor.

Опис

Ключові слова

кафедра рисунку і живопису, декоративне оздоблення, архітектурні будівлі першої третини ХХ ст., декоративна скульптура, провідні митці, новаторський підхід до будівельного матеріалу, глибинне розуміння національних традицій, decoration, buildings of the first third of 20-th century, decorative sculpture, lead artists, innovative approach to building material, deep understanding of national traditions

Бібліографічний опис

Біленкова С. В. Декоративне оздоблення архітектурних будівель Буковини першої третини ХХ століття / С. В. Біленкова // Вісник Центру буковинознавства : зб. наук. праць / Науково-дослідного Центру буковинознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ; редкол. : О. В. Добржанський (наук. ред.) [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – Т. 1. - С. 61-70. - Бібліогр. в підстрок. приміт.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced