Логіко-структурна модель сучасного функціонально-ресурсного менеджменту на підприємствах водовідведення та водопостачання

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наближення до європейських стандартів соціальних умов житлово- комунальної сфери, які дозволяють задовольнити потреби життєзабезпечення населення, є одним із мотивів вибору українським суспільством шляху європейської інтеграції. Комплекс заходів, що був здійснений у сфері житлово-комунального господарства (ЖКГ) протягом попередніх років, частково заклав підґрунтя для здійснення повноцінної реформи галузі
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, логіко-структурна модель ресурсного менеджменту, житлово-комунального господарство (ЖКГ), функціонально-ресурсний менеджмент, підприємства водовідведення та водопостачання, ресурсозбереження
Бібліографічний опис
Чернишев Д. О. Логіко-структурна модель сучасного функціонально-ресурсного менеджменту на підприємствах водовідведення та водопостачання / Д. О. Чернишев // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 32 - 37. - Бібліогр. : 2 назви.