Логіко-структурна модель сучасного функціонально-ресурсного менеджменту на підприємствах водовідведення та водопостачання

Ескіз

Дата

2019

Автори

Чернишев, Денис Олегович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наближення до європейських стандартів соціальних умов житлово- комунальної сфери, які дозволяють задовольнити потреби життєзабезпечення населення, є одним із мотивів вибору українським суспільством шляху європейської інтеграції. Комплекс заходів, що був здійснений у сфері житлово-комунального господарства (ЖКГ) протягом попередніх років, частково заклав підґрунтя для здійснення повноцінної реформи галузі

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, логіко-структурна модель ресурсного менеджменту, житлово-комунального господарство (ЖКГ), функціонально-ресурсний менеджмент, підприємства водовідведення та водопостачання, ресурсозбереження

Бібліографічний опис

Чернишев Д. О. Логіко-структурна модель сучасного функціонально-ресурсного менеджменту на підприємствах водовідведення та водопостачання / Д. О. Чернишев // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 32 - 37. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced