Дослідження збіжності ітераційних процесів у нелінійних задачах СГМ

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі розглядаються питання аналізу збіжності ітераційних процесів у нелінійних задачах статико-геометричного методу при формоутворенні дискретних каркасів кривих ліній та поверхонь. Проаналізовано вибір алгоритму моделювання ДПК на прикладі площинної задачі формування дискретного каркаса кривої лінії під впливом нормальних зусиль, з різними законами розподілу величин векторів цих зусиль.
Опис
Ключові слова
статико-геометричний метод, ітераційні процеси, нелінійні задачі, нормальні зусилля, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки
Бібліографічний опис
Ботвіновська С. І. Дослідження збіжності ітераційних процесів у нелінійних задачах СГМ / С. І. Ботвіновська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 82 - 89. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання