Вип. 49

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4531

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 39
 • Документ
  Інформацiйна технологiя iнтегрування математичних моделей у геоiнформацiйнi системи еколого-інженерного захисту територій будівництва
  (КНУБА, 2017) Чернишев, Д. О.
  статтю присвячено інтеграції математичних моделей екологічних процесів у геоінформаційні системи моніторингу та еколого-інженерного захисту територій морського та річкового узбережжя при їх забудові. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв‘язання важливих прикладних задач обґрунтування змісту та регламенту організаційно-технологічних заходів забезпечення біосферосумісного будівництва з врахуванням особливостей механічних, гідродинамічних та сейсмічних властивостей грунтів та моделювання екологічних процесів у водних екосистемах в Україні. Отримані результати дозволять підвищити ефективність використання математичних моделей екологічних процесів, розширити аналітичні можливості геоінформаційних систем моніторингу та покращити візуалізацію результатів математичних досліджень при моделюванні напружено-деформованого стану системи ―основа – захисна споруда‖ в широкому діапазоні навантажень, як на етапі будівництва так і на етапі експлуатації
 • Документ
  Взаємодія технічних рішень та політичних чинників в процесі спорудження та функціонування Ересуннського мосту
  (КНУБА, 2017) Перегуда, Є. В.; Гребенєва, І. В.
  Мости – це синтез архітектури та інженерії, функція, втілена у конструкції. У Ересуннському мості-тунелі, що поєднує Данію та Швецію, надзвичайно складні конструктивні та технологічні рішення збалансовані з витонченістю та елегантністю споруди. Міст сприяв соціально-економічному та культурному розвитку Скандинавії та Європи. Пов‘язані з мостом суспільнополітичні події 2015-2017 рр. свідчать, що взаємодія технічних та політичних чинників мосту об‘єктивується у його функціональному наборі, який не обмежується лише проектом
 • Документ
  Традиції та новаторство в архітектурі (на прикладі архітектури Карпат)
  (КНУБА, 2017) Веріга, Х. М.; Хараборська, Ю. О.
  стаття присвячена проблемі збереження традицій та введення новаторства в архітектуру. Як приклад, були обрані Карпати, так як населення цієї частини України багате різноманітними традиціями, природними будівельними матеріалами та тереторіально-кліматичними. Зроблено акцент на вивченні традицій населення, енергоефективності, екобудівнитва та їх використання в проектуванні санаторно-курортного комплексів на території Карпат.
 • Документ
  Проблеми реновації на прикладі промислової зони «Теличка» в м.Київ
  (КНУБА, 2017) Хараборська, Ю. О.; Явтушенко, Г. С.
  стаття присвячена проблемі реновації промислових зон, яка особливо актуальна в столиці України м. Києві. Однією з таких є промислова територія Нижня Теличка розташована близько до центру міста і є перспективною ділянкою для формування громадського центру. Акцент зроблено на вивченні таких понять як реновація, ревіталізація, реабілітація, реконструкція та їх застосування в проектуванні промислової території, яка розглядається
 • Документ
  Оцінка і вибір опоряджувальних матеріалів для реставрації фасадів пам’яток архітектури
  (КНУБА, 2017) Самойлович, В. В.
  викладено методику вибору опоряджувальних матеріалів для реставрації фасадів пам‘яток архітектури; наведені кількісні і якісні показники вимог до опоряджувальних матеріалів в різних природно-кліматичних умовах України.
 • Документ
  Поліфункціональні громадські будівлі центрів об’єднаних територіальних громад
  (КНУБА, 2017) Обрізків, А. В.
  малі міста є одними з найчисельніших в Україні і в них проживає майже половина населення. Після прийняття Закону «Про України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" та «Про добровільне об‘єднання територіальних громад» містам і селам, що відіграють роль центрів ОТГ надається особлива роль у самоврядуванні. Відповідно до цього статусу планується створення громадських центрів, що супроводжували б діяльність новостворених ОТГ та забезпечували б усі необхідні функції для обслуговування населення
 • Документ
  Актуальність теми енергозбереження в архітектурі сучасного житла середньої поверховості
  (КНУБА, 2017) Мораді Пур Омід; Сьомка, С. В.
  cтаття присвячена питанням впливу на функціональнопланувальну та об‘ємно-просторову структуру житлових будинків середньої поверховості сучасного енергоефективного обладнання. Обґрунтовано актуальність теми дослідження у зв‘язку зі стрімким розвитком енергоефективних і енергозберігаючих технологій, пов‘язаних з різними видами відновлювальної енергії. детально проаналізовано вплив подібного обладнання на архітектуру
 • Документ
  Процесс архитектурного формирования технопарковых структур от функциональной схемы до генерального плана
  (КНУБА, 2017) Каземи Лари Голамали
  в этой статье рассмотрены этапы формирования и развития технопарковых структур и их интеграции в составе материнских предприятий
 • Документ
  Основні чинники формування архітектурно-планувальної організації багаторівневих громадських просторів в історичних центрах крупніших міст України
  (КНУБА, 2017) Колмаков, Є. О.
  визначено основні чинники архітектурно-планувальної організації багаторівневих громадських просторів в історичних центрах крупніших міст України, розкрито їх сутність, прийоми та засоби реалізації на підставі їх комплексної аналітичної оцінки
 • Документ
  Фактори впливу та етапи формування навчальних комплексів на складному рельєфі
  (КНУБА, 2017) Карбан, А. А.
  висвітлюється проблема сучасного стану освітніх закладів України, аргументується потреба в їхньому реформуванні. Розглядається вплив факторів при створенні шкільних комплексів на територіях зі складним рельєфом в Україні. Виділяється черговість етапів формування, що базуються на визначених чинниках