Вип. 49

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 39
 • Документ
  Інформацiйна технологiя iнтегрування математичних моделей у геоiнформацiйнi системи еколого-інженерного захисту територій будівництва
  (КНУБА, 2017) Чернишев, Д. О.
  статтю присвячено інтеграції математичних моделей екологічних процесів у геоінформаційні системи моніторингу та еколого-інженерного захисту територій морського та річкового узбережжя при їх забудові. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв‘язання важливих прикладних задач обґрунтування змісту та регламенту організаційно-технологічних заходів забезпечення біосферосумісного будівництва з врахуванням особливостей механічних, гідродинамічних та сейсмічних властивостей грунтів та моделювання екологічних процесів у водних екосистемах в Україні. Отримані результати дозволять підвищити ефективність використання математичних моделей екологічних процесів, розширити аналітичні можливості геоінформаційних систем моніторингу та покращити візуалізацію результатів математичних досліджень при моделюванні напружено-деформованого стану системи ―основа – захисна споруда‖ в широкому діапазоні навантажень, як на етапі будівництва так і на етапі експлуатації
 • Документ
  Взаємодія технічних рішень та політичних чинників в процесі спорудження та функціонування Ересуннського мосту
  (КНУБА, 2017) Перегуда, Є. В.; Гребенєва, І. В.
  Мости – це синтез архітектури та інженерії, функція, втілена у конструкції. У Ересуннському мості-тунелі, що поєднує Данію та Швецію, надзвичайно складні конструктивні та технологічні рішення збалансовані з витонченістю та елегантністю споруди. Міст сприяв соціально-економічному та культурному розвитку Скандинавії та Європи. Пов‘язані з мостом суспільнополітичні події 2015-2017 рр. свідчать, що взаємодія технічних та політичних чинників мосту об‘єктивується у його функціональному наборі, який не обмежується лише проектом
 • Документ
  Традиції та новаторство в архітектурі (на прикладі архітектури Карпат)
  (КНУБА, 2017) Веріга, Х. М.; Хараборська, Ю. О.
  стаття присвячена проблемі збереження традицій та введення новаторства в архітектуру. Як приклад, були обрані Карпати, так як населення цієї частини України багате різноманітними традиціями, природними будівельними матеріалами та тереторіально-кліматичними. Зроблено акцент на вивченні традицій населення, енергоефективності, екобудівнитва та їх використання в проектуванні санаторно-курортного комплексів на території Карпат.
 • Документ
  Проблеми реновації на прикладі промислової зони «Теличка» в м.Київ
  (КНУБА, 2017) Хараборська, Ю. О.; Явтушенко, Г. С.
  стаття присвячена проблемі реновації промислових зон, яка особливо актуальна в столиці України м. Києві. Однією з таких є промислова територія Нижня Теличка розташована близько до центру міста і є перспективною ділянкою для формування громадського центру. Акцент зроблено на вивченні таких понять як реновація, ревіталізація, реабілітація, реконструкція та їх застосування в проектуванні промислової території, яка розглядається
 • Документ
  Оцінка і вибір опоряджувальних матеріалів для реставрації фасадів пам’яток архітектури
  (КНУБА, 2017) Самойлович, В. В.
  викладено методику вибору опоряджувальних матеріалів для реставрації фасадів пам‘яток архітектури; наведені кількісні і якісні показники вимог до опоряджувальних матеріалів в різних природно-кліматичних умовах України.
 • Документ
  Поліфункціональні громадські будівлі центрів об’єднаних територіальних громад
  (КНУБА, 2017) Обрізків, А. В.
  малі міста є одними з найчисельніших в Україні і в них проживає майже половина населення. Після прийняття Закону «Про України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" та «Про добровільне об‘єднання територіальних громад» містам і селам, що відіграють роль центрів ОТГ надається особлива роль у самоврядуванні. Відповідно до цього статусу планується створення громадських центрів, що супроводжували б діяльність новостворених ОТГ та забезпечували б усі необхідні функції для обслуговування населення
 • Документ
  Актуальність теми енергозбереження в архітектурі сучасного житла середньої поверховості
  (КНУБА, 2017) Мораді Пур Омід; Сьомка, С. В.
  cтаття присвячена питанням впливу на функціональнопланувальну та об‘ємно-просторову структуру житлових будинків середньої поверховості сучасного енергоефективного обладнання. Обґрунтовано актуальність теми дослідження у зв‘язку зі стрімким розвитком енергоефективних і енергозберігаючих технологій, пов‘язаних з різними видами відновлювальної енергії. детально проаналізовано вплив подібного обладнання на архітектуру
 • Документ
  Процесс архитектурного формирования технопарковых структур от функциональной схемы до генерального плана
  (КНУБА, 2017) Каземи Лари Голамали
  в этой статье рассмотрены этапы формирования и развития технопарковых структур и их интеграции в составе материнских предприятий
 • Документ
  Основні чинники формування архітектурно-планувальної організації багаторівневих громадських просторів в історичних центрах крупніших міст України
  (КНУБА, 2017) Колмаков, Є. О.
  визначено основні чинники архітектурно-планувальної організації багаторівневих громадських просторів в історичних центрах крупніших міст України, розкрито їх сутність, прийоми та засоби реалізації на підставі їх комплексної аналітичної оцінки
 • Документ
  Фактори впливу та етапи формування навчальних комплексів на складному рельєфі
  (КНУБА, 2017) Карбан, А. А.
  висвітлюється проблема сучасного стану освітніх закладів України, аргументується потреба в їхньому реформуванні. Розглядається вплив факторів при створенні шкільних комплексів на територіях зі складним рельєфом в Україні. Виділяється черговість етапів формування, що базуються на визначених чинниках
 • Документ
  Автосервіс сучасності та майбутнього
  (КНУБА, 2017) Петруня, О. М.
  у сучасних містобудівних умовах виникають нові тенденції розвитку автомобільного ринку країни. Змінюються архітектурно-композиційні підходи до проектування існуючих автосервісів та автоцентрів як в Україні так і за кордоном. Розробляються якісні ідеї з метою вдосконалення системи технічного обслуговування легкових автомобілів індивідуального користування в майбутньому
 • Документ
  Проблеми та перспективи сучасного міста (на прикладі міст України)
  (КНУБА, 2017) Тригуб, Р. М.
  міста поділяють між собою за часом утворення, зовнішнім виглядом, площею, чисельністю населення, господарською діяльністю та значенням. Місто повинно являти собою раціональну комплексну архітектурну організацію планування і забудови виробничих зон і сельбищних районів, поєднаних мережею міського транспорту, інженерного обладнання, озеленення та системою просторової архітектурної композиції, де створені найкращі умови для праці, побуту та відпочинку населення
 • Документ
  Формування соціокультурних внутрішньоквартальних зон благоустрою
  (КНУБА, 2017) Козакова, О. М.; Кузьміна, Г. В.
  в статті розглядається значення внутрішньоквартальних просторів, визначено тенденції їх розвитку, запропоновані прийоми організації соціокультурних зон благоустрою. Розглянуті закордонні приклади формування та вдосконалення міського простору
 • Документ
  Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів
  (КНУБА, 2017) Третяк, Ю. В.
  У статті продовжується розгляд питань систематизації складових та побудови нормативної бази проектування пенітенціарних комплексів різних типів і видів. Система нормування виправного середовища на рівні функціонально-планувальної організації ділянки, будівель, споруд і приміщень є досить розробленою і може забезпечити процес проектування пенітенціарних комплексів в Україні.
 • Документ
  Архітектурний потенціал погінського паломницького центру в сакрально-туристичному просторі Прикарпаття
  (КНУБА, 2017) Голубчак, К. Т.; Слєпцов, О. С.
  Стаття аналізує перспективи та особливості функціонування паломницького центру у с. Погоня Тисменицького району Івано-Франківської області як потужного осередку духовності Прикарпаття. На основі аналізу історичних даних, а також існуючого стану території сформовано пропозиції щодо вдосконалення його архітектурно-планувальної організації та інфраструктури.
 • Документ
  Класифікація територіальних громад за системністю функціонально-структурних елементів
  (КНУБА, 2017) Яценко, В. О.
  в роботі розглянуто містобудування як системний процесс поєднання та взаємодії управління, стратегічного бачення, проектування та впровадження результатів процесу адміністративно-територіальних реформ. Запропонована класифікація побудована на взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів формування територіальних громад як групових систем розселення локального рівня.
 • Документ
  Декоративні особливості феномену «води» для архітектурно-ландшафної практики сучасності: статика та динаміка рідини
  (КНУБА, 2017) Рубан, Л. І.
  Cтаття спрямована на вивчення декоративних особливостей феномену «води» в залежності від фізичного стану в сучасній теорії містобудування та ландшафтної архітектури. Головна увага в статті приділена вивченню та аналізу водного компоненту для архітектурно - ландшафтної практики як рідини. На основі узагальнення наявного світового проектного досвіду виявлено різноманіття композиційних засобів та прийомів щодо використання декоративних особливостей води в рідкому стані для архітектурно-ландшафтної організації міських територій. Розглянуто статичні та динамічні форми водного компоненту
 • Документ
  Шумозахисні архітектурно-планувальні рішення й забудова
  (КНУБА, 2017) Биваліна, М. В.
  Розглядаються шумозахисні архітектурно-планувальні рішення й забудова, їх ефективність у складі комплексної оцінки стану навколишнього міського середовища, інженерного благоустрою міських територій.
 • Документ
  Влияние мифа на формирование гуманистического поведения человека в городской среде
  (КНУБА, 2017) Арзили, А. Ю.
  В исследовании автор обращается к мифу как важнейшей структуре духовного бытия человека, поскольку поведенческая среда неотделима от городской мифологии и является полем формирования поступков. С помощью методов нейрофизиологии высших функций головного мозга человека представлен процесс воздействия семиотических структур мифа на формы общественного и индивидуального сознания в городской среде. Целью научной работы является внедрение в подсознание психологических установок и формирование гуманистических паттернов поведения и деятельности человека-социума-нации в городской среде в бессознательном психики. Как результат-представлена авторская урбанистическая концепция, включающая методику манипулирования, которая обеспечит гуманистическую форму поведения человека в городской среде, не уничтожая при этом его как личность, а раскрывая и повышая уровень его творческого и духовного потенциала.
 • Документ
  Актуализация проблемы взаимоотношения "человек-пространство". Теоретическо- философские основы
  (КНУБА, 2017) Яблонська, Г. Д.; Коновалюк, А. В.
  В статье рассмотрены проблемы взаимодействия человека с пространством. Исследуется понимание пространства, которое предлагается базировать на теоретико-философских основаниях, где пространство воспринимается в разных категориях познания, разработанных в трудах М. Хайдеггера, В. Топорова, А. Лефевра, К. Линча, Э. Берна. Приведена общая схема-модель взаимодействия человека с онтологическим, социальным, психологическим пространством, а также с пространством текста и обитания.