Засади сталого розвитку сільського «зеленого» туризму

Ескіз

Дата

2019

Автори

Сутика, Світлана

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

На сьогодні туризм є галуззю, що динамічно розвивається і приносить високі прибутки у світову економіку, водночас виступаючи одним із найважливіших чинників соціально-культурного розвитку, що сприяють підвищенню рівня та якості життя населення. Спектр виконуваних функцій туризму дає можливість використовувати його в якості дієвого інструменту стимулювання соціально – економічного зростання на макро- та мезорівнях господарювання.

Опис

Ключові слова

сталий туризм, туристична інфраструктура

Бібліографічний опис

Сутика С. Засади сталого розвитку сільського «зеленого» туризму / С. Сутика // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 251 - 253. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset